Mag. Marjana Lutman je prejela zahvalno listino

01.07.2022

V Mestnem muzeju Ljubljana so v torek, 28. junija 2022, podelili priznanja Mestne občine Ljubljana s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Mag. Marjana Lutman je prejela zahvalno listino za zavzeto strokovno delo za izboljšanje potresne varnosti ter za njen hiter odziv in odgovor na marsikatero strokovno vprašanje.

Mag. Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1985 zaposlena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Od leta 2013 je vodja Odseka za potresno inženirstvo na ZAG. Pri obnovi Posočja po zadnjih potresih leta 1998 in 2004 je sodelovala pri raziskavah učinkovitosti sanacije.

Od leta 1997 dalje sodeluje pri načrtnih prizadevanjih Mestne občine Ljubljana za izboljšanje potresne varnosti. Najprej z ocenjevanjem potresne odpornosti ranljivosti in odpornosti stavb iz pristojnosti MOL, torej stavb Zdravstvenega doma Ljubljana, Gasilske brigade Ljubljana, gasilskih domov, vrtcev, osnovnih šol in stavb mestne uprave ter javnih podjetij. Nato z izboljševanjem metode za izvajaje ocenjevanja posameznih stavb. Sledi njeno sodelovanje pri razvoju splošnega modelnega ocenjevanja stavb, kar se od leta 2011 razvije v projekt POTROG. To vodi v sodelovanje pri ozaveščanju strokovne, upravne, politične in splošne javnosti ter lastnikov stavb o stanju potresne odpornosti in ranljivosti stavb. Prav tako pa sodelovanje seže tudi na področje usposabljanja in vaj organov vodenja Civilne zaščite.

Mag. Marjana Lutman je s svojo strokovnostjo in osebno zavzetostjo, ki daleč prekaša delovne obveznosti, tlakovala zavedanje o potresni ranljivosti in odpornosti stavb na območju Ljubljane. Širjenje vedenja in znanja je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko mero potrpljenja ter zavzetosti. Na podlagi njenega dela, naj bo to v okviru različnih delovnih skupin ali samostojno, smo lahko v Ljubljani izboljšali načrte zaščite in reševanja ter oblikovali postopek hitrega ocenjevanja stanja na terenu po potresu.

Njen hiter odziv in odgovor na marsikatero strokovno vprašanje, ki se lahko dnevno pojavi tako na Oddelku za zaščito in reševanje kot v javnosti, je v veliko pomoč in reši marsikatero dilemo hitro in smiselno.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice