Mark Češnovar je postal doktor znanosti

22.12.2022

Mark Češnovar je na Mednarodni podiplomski šoli IJS dne 19.12.202 uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo z naslovom ALKALIJSKO AKTIVIRANI MATERIALI NA OSNOVI JEKLARSKIH ŽLINDER pod mentorstvom dr. Vilme Ducman in so-mentorstvom prof. dr. Sreča Škapina iz IJS.

Alkalijsko aktivirani materiali (AAM) imajo visok potencial, da nadomestijo določene gradbene materiale. Prednost te tehnologije je tudi možnost uporabe sekundarnih materialov (pepeli, žlindre, odpadno steklo). Jeklarske žlindre, ki so bile predmet disertacije, so stranski produkti, ki nastajajo pri metalurških procesih pri katerih se ločuje kovina in nekovina. Več vrst žlinder bogatih z alumosilikati se lahko uporabi pri alkalijski aktivaciji.

Alkalijsko aktivirani materiali na osnovi jeklarske žlindre imajo dobre mehanske lastnosti, so ognjevarni  in odporni na visoke temperature ter v primeru, da so izdelani z nizko gostoto so tudi toplotno izolativni. V raziskovalnem delu M. Češnovarja sta bili uporabljeni jeklarska žlindra iz elektroobločne peči in žlindra iz ponovce iz dveh slovenskih jeklarn z namenom alkalijske aktivacije in študija procesov alkalijske aktivacije ter pridobitve alkalijsko aktiviranih pen.

Eden od znanstvenih prispevkov naloge Marka Češnovarja je izvirna vpeljava induktivnih senzorjev pomika in sile za določitev avtogene deformacije pri alkalijsko aktiviranih materialov. Vpeljava metode v kombinaciji z drugimi analitskimi metodami je kandidatu omogočila razumevanje kemijskih pojavov med procesom reakcije in med potekom nege pri različnih temperaturah in vlagi.  Skrčki namreč vplivajo na razpoke in posledično na mehanske lastnosti AAM, zato je razumevanje njihovega nastanka in eventualnega preprečevanja iz uporabniškega vidika zelo pomembno.

Raziskave so potekale v okviru EraMin FLOW projekta (http://flow.zag.si/)

Več o rezultatih dr. Marka Češnovarja najdete v njegovih publikacijah:
https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/48656

Čestitke za opravljeno delo, uspešen zagovor in srečno na nadaljnji poti.

Oznake:

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice