Naš direktor novi predsednik Združenja evropskih cestnih laboratorijev – FEHRL

07.06.2023

Dosegljivost in kakovost cest in avtocest ključno vplivata na mobilnost ljudi, blaga in storitev, ter posledično na gospodarstvo in življenja posameznikov. Odvisni pa sta od prometnih obremenitev, klimatskih sprememb in materialov, s katerimi gradimo voziščne konstrukcije. S temi izzivi se ukvarja mednarodno združenje evropskih nacionalnih cestnih laboratorijev (Forum of European National Highway Research Laboratories) FEHRL, katerega predsednik je pred nedavnim postal direktor ZAG-a, doc. dr. Aleš Žnidarič.

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se je združenju kot prvi inštitut iz srednje in vzhodne Evrope pridružil že leta 1994. Takrat se je v njegovo delovanje kot predstavnik ZAG-a v odboru za raziskave vključil tudi dr. Žnidarič, kjer je od blizu spremljal njegov razvoj. Z leti se je FEHRL razširil izven evropskih meja. Od začetka delovanja je pripravljal strateške evropske razvojno-raziskovalne programe na področju cestnega, in v zadnjem času, vsega kopenskega transporta. Ti tako imenovani SERRP programi so v letih pred ustanovitvijo evropskih tehnoloških platform ključno usmerjali razvojne strategije EU na tem področju. FEHRL je sorodnim inštitutom je omogočil poglobljeno in učinkovito sodelovanje ter bil eden od pobudnikov danes največjih evropskih konferenc na temo transporta – Transport Research Arena (TRA). Drugo TRA konferenco leta 2008 smo organizirali v Ljubljani.

FEHRL ima sedež v Bruslju, deluje od leta 1989 in združuje 28 raziskovalnih inštitutov iz Evropske Unije, Ukrajine, Turčije, Izraela in ZDA. Njegovo temeljno poslanstvo je razvijati odprto in integrirano prometno infrastrukturo kot temelj sodobne (e)mobilnosti. V svojem delovanju se tesno povezuje z Evropsko Komisijo, svetovnim cestnim združenjem PIARC, združenjem evropskih cestnih agencij CEDR, standardizacijskimi organi CEN in ISO ter drugimi.

ZAG se je hitro aktivno vključil v delovanje združenja, Bojan Leben, nekdanji zaposleni na ZAG-u, je bil pred upokojitvijo dva mandata predsednik njegovega izvršnega odbora. S partnerji iz FEHRL-a so ZAG-ovi strokovnjaki tako sodelovali v in vodili več deset raziskovalnih projektov, ki so bili financirani iz različnih evropskih mehanizmov. Številne rezultate so kasneje implementirali v slovenskem prostoru.

Prihodnji izzivi združenja so povezani z reorganizacijo članstva in samega delovanja, da se prilagodi tako spremembam, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih v evropskem raziskovalnem prostoru, kot tudi spremembam, ki so posledica privatizacije velikega števila prej javnih inštitutov. Kljub temu združenje ostaja zvesto svojim ciljem in z iskanjem inovativnih rešitev služi uporabnikom in upravljavcem na področju cestne infrastrukture.

Doc. dr. Aleš Žnidarič je bil za novega predsednika s 4-letnim mandatom izvoljen na zadnji, 48. generalni skupščini združenja. In kaj novi predsednik pravi o svoji funkciji?

»To je velika odgovornost in zahtevna naloga. Veselim se sodelovanja z novoizvoljenimi člani upravnega odbora, člani odbora za raziskave in njihovim predsednikom, ki svoj čas namenjajo za dobrobit združenja. Prepričan sem, da bo FEHRL s tako ekipo in novim načinom delovanja, ki je naše sodelovanje in poslovanje prilagodil sodobnemu času, uspešno kos izzivom v prihodnjih letih

Aprila letos je izšla 19. številka časopisa »FEHRL Infrastructure Research magazine« (FIRM), ki vsebuje uvodnik novega predsednika. Vabljeni k branju tukaj.

Oznake:

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice