Laboratorij za gradbeno fiziko

Raziskovalci in strokovnjaki Laboratorija za gradbeno fiziko združujemo znanje s področij toplote, vlage in zvoka v okviru gradbeno-fizikalnih procesov v grajenem okolju, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah, vplivov na zdravje uporabnikov stavb, analiz življenjskega cikla gradbenih produktov, vplivov gradbenih produktov na okolje in trajnostnega vrednotenja stavb. Z bogatimi izkušnjami in s kontinuiranim pridobivanjem novih znanj na naštetih področjih zagotavljamo strokovno odličnost in uspešno sodelujemo z industrijo, podjetji in posamezniki ter jim nudimo široko strokovno in tehnično podporo tako v procesu gradnje kot pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev v gradbeni industriji. Vrhunska raziskovalna oprema in povezovanje z domačimi in tujimi raziskovalci in strokovnjaki pa nam omogočajo izvajanje številnih uspešnih aktivnosti v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Strokovne dejavnosti

 • Laboratorijske preiskave in preizkušanja
 • Terenske meritve in preizkušanja
 • Numerične simulacije
 • Ocene, strokovna mnenja, ekspertize
 • Analize življenjskega kroga stavb
 • Trajnostno vrednotenje stavb
 • Izdelava Evropskih tehničnih ocen
 • Certificiranje gradbenih proizvodov
 • Izobraževanje

Raziskave in razvoj

Raziskujemo in razvijamo na področju toplotno in zvočno izolacijskih materialov, multifunkcijskih elementov stavb, zlasti stavbnega ovoja, celovitih energetskih prenov in učinkovite rabe energije, delovanja stavb s trajnostnega vidika, vrednotenja stavb z uporabo trajnostnih kazalnikov tako v domačem kot tudi tujem okolju. Angažirani smo v raziskavah povezanih s hrupom v okolju ter specifično na cestah, s svojim raziskovalnim delom pa posegamo tudi na nivo uporabniško usmerjenih infrastrukturnih konceptov in storitev za mesta. Pri tem se povezujemo z raziskovalnimi inštituti, delujemo v združenjih in sodelujemo v raziskovalnih projektih. Rezultate raziskav in razvoja redno objavljamo v domačih in tujih revijah ter na konferencah.

Pomembnejši razvojno-raziskovalni in strokovni projekti

Pomembnejša oprema

Članstva

 • Tehnični odbor SIST/TC Toplota, Tehnični odbor SIST/TC Akustika in Tehnični odbor SIST/TC Oprema cest
 • Sektorska skupina evropskih priglašenih organov SG06 Okna, vrata in obešene fasade
 • Sektorska skupina evropskih priglašenih organov SG19 Toplotna izolacija
 • Technični odbor ISO TC 43-SC2–WG18 Measurement of sound insulation in buildings and of building elements
 • Delovna skupina za akustiko AC ENBRI
 • Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
 • The European Construction, built environment and energy efficient building Technology Platform – Built for Life (ECTP B4L) Committee
 • Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL)
 • Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR)
 • International Commission on Illumination (CIE)
 • Slovensko društvo za akustiko (SDA), je v European Acoustics Association (EAA), International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), International Commission for Acoustics (ICA) in International Institute for Acoustics and Vibration (IIAV)
 • Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj (siBIM)
 • Neprofitna organizacija building SMART (international home of OpenBIM)
 • Evropsko združenje za LCA/EPD (Eco platform)
 • Green Building Council Slovenija (GBC)
 • International Association of Building Physics (IABP)
 • Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov (DGIT) Novo Mesto, v Zvezi društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS)
KDO SMO
dr. Jože Hafner
univ. dipl. inž. str.
01 280 45 43
joze.hafner@zag.si
mag. Barbara Treppo-Mekiš
univ. dipl. inž. grad.
01 280 44 50
031 336 922
barbara.mekis@zag.si
Janez Turk
univ. dipl. inž. geol.
janez.turk@zag.si
Anja Kodrič
mag. inž. geol.
01 280 42 30
anja.kodric@zag.si
dr. Katja Malovrh Rebec
univ. dipl. inž. arh.
vodja
01 280 45 14
051 311 370
katja.malovrh@zag.si
Primož Plešec
01 280 42 09
primoz.plesec@zag.si
Vid Pollak
univ. dipl. inž. str.
01 280 44 80
vid.pollak@zag.si
Andraž Zalar
mag. inž. grad.
01 280 43 23
andraz.zalar@zag.si
Patricija Ostruh
01 280 42 23
patricija.ostruh@zag.si
Rok Rudolf
univ. dipl. fiz.
01 280 43 23
rok.rudolf@zag.si
dr. Gregor Vidmar
univ. dipl. fiz.
01 280 45 02
gregor.vidmar@zag.si
Alen Hausmeister
mag. inž. arh.
01 280 42 23
alen.hausmeister@zag.si
Anja Lešek
mag. inž. ok. grad.
01 280 42 30
anja.lesek@zag.si
Katja Žagar
mag. inž. arh.
01 280 42 23
katja.zagar@zag.si

Vodja laboratorija:
doc. dr. Katja Malovrh Rebec
univ. dipl. inž. arh.
e-pošta: katja.malovrh@zag.si
T: 01 280 45 14
M: 051 311 370

Laboratorij je priglašen pri Komisiji EU (št. 1404) za preizkušanje gradbenih proizvodov skladno s CPR – uredbo EU št. 305/2011.