NAZIV:
Higrotermalna komora za pospešeno staranje fasadnih elementov
OPIS:
Higrotermalna komora je bila izdelana za testiranje higrotermalnega odziva oziroma pospešenega staranja vzorcev v kontroliranih pogojih tako, da se v njej vzpostavi in ciklira različne higro-termalne razmere z normiranim pršenjem vode na vzorec. Deluje v okviru poljubnih nastavitev v temperaturnem območju od -30 °C do 85 °C in območju relativne vlažnosti od 10 % do 98 %. Velika notranjost komore, 2,16 x 2,30 x 3,20 m, omogoča preizkušanje razmeroma velikih vzorcev. Zaradi prilagodljivih parametrov se lahko uporablja tako za raziskovalno delo, kot tudi za različne standardne in nestandardne preizkuse. Izmed standardiziranih preizkusov so to zlasti higrotermalna testiranja neprezračevanih fasadnih sistemov (ETICS) v skladu z ETAG 004. Po tej metodologiji je mogoče sočasno, v istih higrotermalnih razmerah, testirati dva vzorca fasade z velikostjo površine 3,50 × 2,40 m.

Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru. Cena preiskave je odvisna od zahtevnosti eksperimenta.
 
DATUM NABAVE:
31.12.2011
SLIKE: