NAZIV:
Kalorimetrična komora za merjenje toplotnih lastnosti gradbenih elementov
OPIS:
Kalorimetrična merilna komora (guarded hot box) je namenjena za meritve toplotnih prehodnosti gradbenih elementov in materialov po kalorimetrični metodi. Osnovno načelo merilne naprave je zagotavljanje ustreznih kontroliranih robnih pogojev, temperatur in hitrosti gibanja zraka, da se na merjencu vzpostavi enodimenzionalni toplotni tok, kar omogoča merjenje energijskega toka, ki teče skozenj. Možnosti za nastavitve temperature na topli strani merjenca so od 15°C do 40°C, za hitrost gibanja zraka pa od 0,2 m/s do 1 m/s. Na hladni strani se temperaturo lahko nastavi od -20°C do 20°C, hitrost gibanja zraka pa od 0,5 m/s do 10 m/s. Velikosti vzorca za merjenje je do 2,18 x 1,98 m. Z metalhalidnimi svetili je na komori mogoče izvajati tudi simulacijo sončnega sevanja od 400 W do 2000 W moči.
Komora je izdelana skladu s standardi in poleg raziskovalnega dela omogoča standardizirano merjenje stavbnega pohištva, oken in vrat, po SIST EN ISO 12567-1 in okenskih profilov po SIST EN ISO 12412-2. Uporablja pa se lahko tudi za meritve ostalih gradbenih elementov in toplotnoizolacijskih materialov po ISO 8990.
DATUM NABAVE:
11.12.2011
SLIKE: