NAZIV:
Komora za merjenje fasadnih elementov v dinamičnih razmerah
OPIS:
Komora za meritve fasadnih elementov v dinamičnih razmerah je namenjena meritvam gradbeno-fizikalnih lastnosti fasadnih elementov, izpostavljenih realnim zunanjim in vsiljenim notranjim razmeram. Pri čemer na notranji strani lahko predvidimo različne scenarije uporabe. S pomočjo različnih merilnikov (npr. kalorimetrov, piranometrov, merilnikov gostote toplotnega toka) lahko merimo energijske in svetlobne tokove ter spremljamo in krmilimo notranjo temperature, hitrost ter vlažnost zraka. Na ta način se najbolj približamo merjenju elementa v končni rabi, na objektu. Proučujemo lahko enostavne elemente, na primer integriran sistem za zajem sončne energije, učinkovitost senčil in usmernikov svetlobe, ali kompleksne gradbene elemente, ki lahko vsebujejo tudi aktivne funkcije. Bistvo celotnega procesa je opredelitev lastnosti merjenega gradbenega elementa do nivoja, ki omogoča dinamično obravnavo toplotnega ali svetlobnega odziva celotne stavbe.
 
DATUM NABAVE:
26.05.2015
SLIKE: