NAZIV:
Merilna veriga za merjenje hrupa cestnih vozil po CPX metodi
OPIS:
Oprema za meritev po CPX metodi (Close ProXimity Method) je merilna veriga več naprav, povezanih v sistem. Le-ta je sestavljen iz namenskega osebnega avtomobila s standardnimi pnevmatikami, 2 mikrofonov, modularnega preciznega zvočnega analizatorja, mikrofonskega nosilca, pritrjenega na osebni avtomobil in GPS sledilnika. Sistem je namenjen za merjenje ravni hrupa kotaljenja avtomobilskih pnevmatik in opredeljuje vozne površine glede na hrup, ki ga povzročajo. Za razliko od SPB metode omogoča hitrejšo ovrednotenje hrupnosti za daljše odseke.

Metoda merjenja poteka skladno s standardom ISO 11819-2. Namenski osebni avtomobil s standardnimi pnevmatikami se pelje preko testnega polja – tipično gre za različne cestne odseke. Hitrost avtomobila se beleži z GPS sledilnikom. Modularni precizni zvočni analizator v avtomobilu meri hrup kotaljenja avtomobilske pnevmatike z dvema mikrofonoma, nameščenima na mikrofonski nosilec ob avtomobilskem kolesu. Merilna veriga omogoča klasifikacijo različnih voznih površin glede na CPX indeks, indikator za hrupnost vozne površine. Ti podatki so nato lahko osnova za modelsko analizo emisij hrupa v okolici obravnavanih cestnih odsekov ali pa osnova za načrtovanje uporabe manj hrupnih voznih površin za namen zmanjševanja obremenitve okolja s hrupom – v okviru nacionalnega operativnega programa varstva pred hrupom.
 
DATUM NABAVE:
01.12.2019
SLIKE: