NAZIV:
Merilna veriga za merjenje hrupa cestnih vozil po SPB metodi
OPIS:
Oprema za meritev po SPB (Statistical Pass-By Method) metodi je merilna veriga več naprav, povezanih v sistem. Merilna veriga vključuje mikrofon, modularni precizni zvočni analizator, 2 fotocelici za meritve hitrosti vozil, prenosni računalnik, mikrokrmilnik ter merilnik vlage in temperature. Namenjena je za merjenje maksimalne ravni hrupa mimovozečih cestnih vozil in določanje SPB indeksa, ki opredeljuje vozne površine glede na hrup, ki ga povzročajo.

Metoda merjenja poteka skladno s standardom SIST EN ISO 11819-1. Z njo se določa vpliv kotaljenja avtomobilskih pnevmatik po voznih površinah na emisijo hrupa cestnega prometa v okolje. Modularni precizni zvočni analizator preko mikrofona, ki stoji 7,5 m od sredine obravnavanega voznega pasu na testnem polju, zaznava maksimalne ravni hrupa mimovozečih vozil. Fotocelici beležita prehod vozil na mestu merjenja. Iz razlike časov registriranja posamezne fotocelice ter iz medsebojne razdalje položajev fotocelic se določi hitrost, hkrati pa se v računalnik vnese še kategorijo posameznega vozila. Po računalniški obdelavi podatkov se glede na vrsto vozil določi regresijsko krivuljo maksimalnih ravni hrupa v odvisnosti od hitrosti vozil.
 
DATUM NABAVE:
03.12.2018
SLIKE: