NAZIV:
Merilna veriga za merjenje zvočne intenzivnosti
OPIS:
Merilna veriga za merjenje zvočne intenzitete je povezan sistem, ki ga sestavljajo sonda z dvema mikrofonoma na medsebojni razdalji 12 mm ter modularni precizni zvočni analizator za registriranje in obdelavo merilnih podatkov.
Z merjenjem zvočne intenzitete se ne ugotavlja le ravni zvočnega tlaka, temveč tudi smer širjenja zvoka. Na ta način je mogoče opredeliti, kateri zvočni viri prispevajo k zvočnemu polju, ki se ga meri, in v kolikšni meri. Sistem je zato uporaben na primer za določanje zvočne intenzitete gradbenih elementov in elementov strojnih naprav, ki sevajo zvok. Lahko se uporablja tudi za določanje zvočne izolirnosti ločilnih sten in medetažnih konstrukcij na terenu, brez določanja vpliva stranskega prenosa zvoka, kakor tudi za ugotavljanje pomanjkljivosti v stavbah, ki poslabšujejo zvočno zaščito glede na pričakovano stopnjo zvočne zaščite.
Frekvenčno območje uporabe merilne verige je 50 Hz do 6,3 kHz (v terčnih frekvenčnih pasovih).
 
DATUM NABAVE:
01.12.2014
SLIKE: