NAZIV:
Naprava za preskušanje stavbnega pohištva
OPIS:
Naprava za preskušanje stavbnega pohištva HOLTEN ROSENHEIM VH je merilna komora, ki je namenjena preskušanju stavbnega pohištva glede prepustnosti zraka, neprepustnosti za vodo in odpornosti proti obremenitvi z vetrom skladno s standardi SIST EN 1026, SIST EN 1027 in SIST EN 12211. Različne prilagoditve nastavitev in režimov delovanja v njeni notranjosti omogočajo tudi izvajanje sorodnih standardiziranih preiskav ter preizkušanj različnih vzorcev, kot na primer fasadnih panelov, obešenih steklenih fasadnih elementov. Napravo je mogoče uporabiti tudi v raziskovalne namene. Dimenzije komore dopuščajo preizkušanje elementov do širine 240 in višine 275 cm. Največja tlačna razlika v notranjosti komore, ki jo je z napravo moč ustvariti, je 4000 Pa, pretok zraka je možno meriti v razponu od 1 m3/h do 100 m3/h, največja možna količina enakomernega škropljenja pa je 12 l/min.
 
DATUM NABAVE:
01.12.1998
SLIKE: