NAZIV:
Oprema za meritve okoljskega hrupa
OPIS:
Oprema za meritve okoljskega hrupa je merilna veriga več naprav, povezanih v sistem, ki vključuje mikrofon, modularni precizni zvočni analizator, anemometer ter merilnik vlage in temperature. Namenjena je za merjenje ravni okoljskega hrupa. Meritve potekajo v skladu s standardom SIST ISO 1996-2. Modularni precizni zvočni analizator preko mikrofona, ki se ga namesti ob obravnavanem viru hrupa, v izbranem časovnem intervalu beleži ravni, ki ga vir povzroča. Pri analizi se upošteva tudi dinamika vira, saj je treba v skladu z zakonodajo obremenitev večine virov preračunati na letno povprečje. Ker vremenske razmere ob času izvajanja meritev hrupa lahko pomembno vplivajo na rezultate meritev, še posebej na večjih razdaljah od vira, jih je potrebno pri vrednotenju rezultatov ustrezno ovrednotiti in upoštevati.

Za meritve se uporabljajo modularni precizni zvočni analizator Brüel & Kjær tip 2270, modularni precizni zvočni analizator Brüel & Kjær tip 2260F, kalibrator zvoka Brüel & Kjær tip 4231, univerzalni anemometer, ki omogoča meritve vetra tudi na višini 10 m AMES UAM 118A in multimeter vremenskih parametrov za temperaturo, relativno vlažnost in zračni tlak EXTECH RHT35.
 
DATUM NABAVE:
01.12.2019
SLIKE: