Laboratorij za konstrukcije

Laboratorij za konstrukcije je univerzalni preskusni laboratorij, v katerem potekajo različni mehanski preskusi konstrukcijskih elementov manjših serij, ki zahtevajo individualno obravnavo. Sodobna merilna in zanesljiva preskusna oprema omogoča postavitev zahtevnejših preskuševališč s statično ali dinamično obremenitvijo. Preskusi se izvajajo v preskusni hali, opremljeni z več mostnimi dvigali, ki omogočajo manipulacijo z večjimi vzorci. Glavni element preskusne opreme je masivni vpenjalni temelj, ki je edinstven v Sloveniji. Poleg preiskav, ki se izvajajo v preskusni hali pod kontroliranimi pogoji, se izvajajo tudi pregledi in preskusi konstrukcij na terenu.

Dejavnosti

 • Izvajanje različnih statičnih in dinamičnih preiskav konstrukcijskih elementov; največja statična obremenitev do 5000kN, dinamična do 1000kN s frekvencami do 100Hz;
 • terenski pregledi konstrukcij, ki obsegajo geodetsko merjenje pomikov, deformacij, vzorčenje vgrajenih materialov, nedestruktivne preiskave konstrukcijskih elementov;
 • razvoj preskusnih metod in pripadajoče programske opreme

Glavna preskusna oprema

 • Preskuševalna ploščad 14x26m nosilnosti 1000kN/m2 z vpenjalnim temeljem 10x10m ter modularnim sistemom jeklenih konstrukcijskih elementov;
 • enokomponentna potresna miza 2.0×3.2m (koristna masa do 5t, največji pospešek do 5g);
 • servohidravlični preskusni sistem z nizom dvosmernih batov zmogljivosti od 16kN do 1000kN;
 • dve hidravlični črpalki s pretokom do 245l/min pri delovnem tlaku 280bar;
 • univerzalni statični preskusni stroj ZWICK zmogljivosti 2500kN;
 • dinamična preskusna stroja Schenck PSA 100kN ter Instron 1342 250kN;
 • dve hidravlični stiskalnici zmogljivosti 5000kN;
 • nizko in srednje frekvenčna pulzatorja Amsler;
 • niz enosmernih hidravličnih batov Amsler zmogljivosti od 5kN do 1000kN.

Glavna merilna oprema

 • Večje število kalibriranih merilnikov pomika, hitrosti, pospeška, sile, tlaka, momenta, deformacij;
 • vrhunski univerzalni merilni ojačevalniki tipa MGCPlus (HBM) z možnostjo priključka do 70 merilnih mest pri preiskavah z dinamičnimi in statičnimi obremenitvami;
 • univerzalni večkanalni sistemi za zajemanje podatkov UPM 60 in UPM 100 (HBM) z možnostjo priključitve 220 merilnih kanalov pri preiskavah s statičnimi obremenitvami;
 • optični merilni sistem GOM Aramis 5M, brezkontaktni merilni sistem za brezkontaktno merjenje polja pomikov ter deformacij z natančnostjo 0.01mm pri vidnem polju 2.0×2.0m;
 • SMARTEC SOFO, merilni sistem na osnovi optičnih vlaken za natančne in zanesljive meritve pomikov;
 • laserski interferometer LIMTEK za brezkontaktno merjenje pomikov z natančnostjo do 0.01 mikrometra;
 • precizni nivelirji, teodoliti, optična grezila in totalne postaje Zeiss; elektronski razdaljemer Leica;
 • magnetoskopi za magnetno pregledovanje jeklenih vrvi na žičnicah;
 • oprema za nedestruktivne meritve konstrukcij: georadarski sistem Alladin IDS Ingeneria z 2.4GHz anteno, sistem za določitev razporeditve armature Hilti Ferroscan PS 200, univerzalni instrument za nedestruktivne meritve Olson instruments, ki omogoča izvedbo meritev razpokanosti betona po metodi impact echo ter določitev snovnih lastnosti betona na osnovi meritev z ultrazvokom.

Kdo smo

Ekipo Laboratorija za konstrukcije sestavljamo strokovnjaki in tehniki z različnih področij, ki skupaj nudimo široko strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi preskusov konstrukcijskih elementov. Bogate in raznovrstne izkušnje na področju preskušanja smo nabrali v več desetletjih neprekinjenega dela na področju, zato smo kos tudi težjim izzivom. Osnovni vodili našega dela sta kakovost in prilagodljivost. Našo ekipo sestavljajo:

dr. Uroš Bohinc
univ. dipl. fiz.
01 280 41 97
031 621 349
uros.bohinc@zag.si
Matjaž Urh
dipl. inž. grad.
matjaz.urh@zag.si
Daša Golinar
01 280 44 67
dasa.golinar@zag.si
Jožef Golob
01 280 44 36
jozef.golob@zag.si
Matjaž Hlebš
inž. str.
01 280 44 36
041 397 304
matjaz.hlebs@zag.si
Primož Oblak
dipl. inž. el.
2. nam. vodje
01 280 42 91
041 648 701
primoz.oblak@zag.si
Miha Pagon
inž. grad.
miha.pagon@zag.si
Bernardka Marija Podbevšek
dipl. inž. metal.
01 280 44 43
bernarda.podbevsek@zag.si
Vladimir Požonec
dipl. inž. fiz.
1. nam. vodje
01 280 45 41
051 687 053
vladimir.pozonec@zag.si
Uroš Ristić
mag. inž. grad.
Vodja laboratorija
01 280 44 67
051 397 713
uros.ristic@zag.si
Stanko Sarafimov
univ. dipl. inž. str.
01 280 45 41
stanko.sarafimov@zag.si
Aleksander Sladič Oblak
01 280 44 36
051 641 244
aleksander.sladic-oblak@zag.si
Dominik Štefan
dipl. inž. geod. (UN)
01 280 42 37
031 483 665
dominik.stefan@zag.si
Marjan Pavlič
dipl. var.
01 280 44 43
070 567 372
marjan.pavlic@zag.si
Matej Brinar
grad. teh.
01 280 43 90
070 544 037
matej.brinar@zag.si
Marko Goršič
ekon. teh.
01 280 43 90
marko.gorsic@zag.si

Vodja laboratorija:
Uroš Ristić
mag. inž. grad.
e-pošta: laboratorij.konstrukcije@zag.si
Telefon: 01 280 44 67

Slovenska akreditacija SIST EN ISO/IEC 17025
LP-005