Laboratorij za konstrukcije

Laboratorij za konstrukcije je univerzalni preskusni laboratorij, v katerem potekajo različni mehanski preskusi konstrukcijskih elementov manjših serij, ki zahtevajo individualno obravnavo. Sodobna merilna in zanesljiva preskusna oprema omogoča postavitev zahtevnejših preskuševališč s statično ali dinamično obremenitvijo. Preskusi se izvajajo v preskusni hali, opremljeni z več mostnimi dvigali, ki omogočajo manipulacijo z večjimi vzorci. Glavni element preskusne opreme je masivni vpenjalni temelj, ki je edinstven v Sloveniji. Poleg preiskav, ki se izvajajo v preskusni hali pod kontroliranimi pogoji, se izvajajo tudi pregledi in preskusi konstrukcij na terenu.

Dejavnosti

 • Izvajanje različnih statičnih in dinamičnih preiskav konstrukcijskih elementov; največja statična obremenitev do 5000kN, dinamična do 1000kN s frekvencami do 100Hz;
 • terenski pregledi konstrukcij, ki obsegajo geodetsko merjenje pomikov, deformacij, vzorčenje vgrajenih materialov, nedestruktivne preiskave konstrukcijskih elementov;
 • razvoj preskusnih metod in pripadajoče programske opreme

Glavna preskusna oprema

 • Preskuševalna ploščad 14x26m nosilnosti 1000kN/m2 z vpenjalnim temeljem 10x10m ter modularnim sistemom jeklenih konstrukcijskih elementov;
 • enokomponentna potresna miza 2.0×3.2m (koristna masa do 5t, največji pospešek do 5g);
 • servohidravlični preskusni sistem z nizom dvosmernih batov zmogljivosti od 16kN do 1000kN;
 • dve hidravlični črpalki s pretokom do 245l/min pri delovnem tlaku 280bar;
 • univerzalni statični preskusni stroj ZWICK zmogljivosti 2500kN;
 • dinamična preskusna stroja Schenck PSA 100kN ter Instron 1342 250kN;
 • dve hidravlični stiskalnici zmogljivosti 5000kN;
 • nizko in srednje frekvenčna pulzatorja Amsler;
 • niz enosmernih hidravličnih batov Amsler zmogljivosti od 5kN do 1000kN.

Glavna merilna oprema

 • Večje število kalibriranih merilnikov pomika, hitrosti, pospeška, sile, tlaka, momenta, deformacij;
 • vrhunski univerzalni merilni ojačevalniki tipa MGCPlus (HBM) z možnostjo priključka do 70 merilnih mest pri preiskavah z dinamičnimi in statičnimi obremenitvami;
 • univerzalni večkanalni sistemi za zajemanje podatkov UPM 60 in UPM 100 (HBM) z možnostjo priključitve 220 merilnih kanalov pri preiskavah s statičnimi obremenitvami;
 • optični merilni sistem GOM Aramis 5M, brezkontaktni merilni sistem za brezkontaktno merjenje polja pomikov ter deformacij z natančnostjo 0.01mm pri vidnem polju 2.0×2.0m;
 • SMARTEC SOFO, merilni sistem na osnovi optičnih vlaken za natančne in zanesljive meritve pomikov;
 • laserski interferometer LIMTEK za brezkontaktno merjenje pomikov z natančnostjo do 0.01 mikrometra;
 • precizni nivelirji, teodoliti, optična grezila in totalne postaje Zeiss; elektronski razdaljemer Leica;
 • magnetoskopi za magnetno pregledovanje jeklenih vrvi na žičnicah;
 • oprema za nedestruktivne meritve konstrukcij: georadarski sistem Alladin IDS Ingeneria z 2.4GHz anteno, sistem za določitev razporeditve armature Hilti Ferroscan PS 200, univerzalni instrument za nedestruktivne meritve Olson instruments, ki omogoča izvedbo meritev razpokanosti betona po metodi impact echo ter določitev snovnih lastnosti betona na osnovi meritev z ultrazvokom.

Kdo smo

Ekipo Laboratorija za konstrukcije sestavljamo strokovnjaki in tehniki z različnih področij, ki skupaj nudimo široko strokovno podporo pri načrtovanju in izvedbi preskusov konstrukcijskih elementov. Bogate in raznovrstne izkušnje na področju preskušanja smo nabrali v več desetletjih neprekinjenega dela na področju, zato smo kos tudi težjim izzivom. Osnovni vodili našega dela sta kakovost in prilagodljivost.

Našo ekipo sestavljajo:

Ime in priimek E-pošta M: T: 01/ 2804 –
dr. Uroš Bohinc uros.bohinc@zag.si 031 621 349 197
Matej Brinar matej.brinar@zag.si 070 544 037 390
Daša Golinar dasa.golinar@zag.si 237
Matjaž Hlebš matjaz.hlebs@zag.si 041 397 304 395
Primož Oblak primoz.oblak@zag.si 041 648 701 291
Miha Pagon miha.pagon@zag.si 070 425 604 390
Marjan Pavlič marjan.pavlic@zag.si 070 567 372 443
Bernardka Marija Podbevšek bernarda.podbevsek@zag.si 443
Vladimir Požonec vladimir.pozonec@zag.si 051 687 053 541
Uroš Ristić (vodja) uros.ristic@zag.si 051 397 713 467
Stanko Sarafimov stanko.sarafimov@zag.si 041 478 535 541
Robert Sarafimov robert.sarafimov@zag.si 064 114 201 542
Aleksander Sladič Oblak aleksander.sladic-oblak@zag.si 051 641 244 542
Dominik Štefan dominik.stefan@zag.si 031 483 665 237

Vodja laboratorija:
Uroš Ristić
mag. inž. grad.
e-pošta: laboratorij.konstrukcije@zag.si
Telefon: 01 280 44 67

Slovenska akreditacija SIST EN ISO/IEC 17025
LP-005