Odsek za lesene konstrukcije

Na Odseku za lesene konstrukcije sodelujemo z industrijo in podjetji, ki se soočajo s problemi ali dilemami na na področju lesenih konstrukcij in na področju nestandardnih preiskav. Razvijamo in uvajamo nove metode preskušanja ter sodelujemo v raziskovalnih projektih.

Dejavnosti

 • tehnična in strokovna podpora pri uvajanju novih tehnologij in uveljavljanju nove regulative na področju lesenih konstrukcij;
 • terenske meritve, pregledovanje in ocenjevanje stanja gradbenih konstrukcij in konstrukcijskih elementov in-situ;
 • različna laboratorijska preskušanja, preiskave in meritve konstrukcijskih sklopov, elementov ter gradbenih proizvodov;
 • podajamo ocene, mnenja, ekspertize, izvajamo preglede in nadzore, izvajanje kontrole kakovosti;
 • raziskovalno in razvojno-raziskovalno delo;
 • izobraževanja.

Merilna in preskuševalna oprema

 • naprava za strojno razvrščanje lesa Brookhuis Timber Grader MTG.

Projekti

 • RP – 5897 Razvrščanje lesenih konstrukcijskih elementov po trdnosti (ARRS)
 • COST FP1004 Enhance mechanical properties of timber, engineered wood products and timber structures EU / 2011-2015
 • COST FP1101: Ocena, ojačevanje in opazovanje lesenih konstrukcij EU / 2011-2015
 • COST FP 1402: Osnove načrtovanja lesenih konstrukcij – od raziskav k standardizaciji
KDO SMO  
dr. Boris Azinović
univ. dipl. inž. grad.
01 280 44 63
041 431 164
boris.azinovic@zag.si
dr. Andreja Pondelak
mag. graf. inž.
01 280 44 83
andreja.pondelak@zag.si
dr. Tomaž Pazlar
univ. dipl. inž. grad.
Vodja odseka
01 280 42 54
041 240 575
tomaz.pazlar@zag.si
Matic Sitar
mag. inž. les.
01 280 43 84
matic.sitar@zag.si

Luka Naumovski
mag. inž. grad.
01 280 44 63
030 413 835
luka.naumovski@zag.si

Martin Capuder, mag. inž. les.
01 280 44 58
041 924 155
martin.capuder@zag.si

Vodja oddelka:
dr. Tomaž Pazlar
univ. dipl. inž. gradb.
e-pošta: tomaz.pazlar@zag.si
Telefon: 01 280 42 54