Odsek za stavbe in potresno inženirstvo

O odseku:

 • temeljne in aplikativne raziskave na področju odziva stavb pri potresni obtežbi
 • laboratorijske in terenske preiskave konstrukcijskih elementov in stavb
 • strokovna podpora pri novogradnjah ter sanaciji in rekonstrukciji obstoječih stavb
 • tehnična soglasja in certificiranje
 • mednarodno sodelovanje

Raziskovalna dejavnost:

 • raziskovanje obnašanja stavb in inženirskih gradbenih objektov pri potresni obtežbi;
 • razvoj in uvajanje novih eksperimentalnih in analitičnih metod;
 • razvoj in eksperimentalno preverjanje tehnoloških rešitev za protipotresno utrjevanje obstoječih gradbenih konstrukcij;

Strokovna dejavnost:

 • ugotavljanje stanja obstoječih gradbenih konstrukcij;
 • laboratorijske in terenske preiskave konstrukcij in konstrukcijskih elementov;
 • obremenilne preizkušnje različnih masivnih konstrukcij;
 • tehnična (geodetska in druga) opazovanja konstrukcij visoke gradnje;
 • ekspertne storitve na področju potresnega inženirstva;
 • izdelava dokumentov tehnične regulative (tehnična soglasja);
 • izvajanje preiskav za potrjevanje ustreznosti novih konstrukcijskih sistemov;
 • pregledi objektov pred in med izvajanjem del v okolici;

Izobraževalna dejavnost na področju:

 • doktoratov;
 • diplom (somentorstvo);
 • tehnične regulative za projektiranje potresnoodpornih gradbenih konstrukcij;
 • osnov potresnega inženirstva;
 • eksperimentalnih preizkuševalnih metod v potresnem inženirstvu;
 • ugotavljanja uporabnosti po potresu poškodovanih objektov pri odpravi posledic potresov.

Merilna in preizkuševalna oprema:

Domicilna raziskovalna oprema:

 • enokomponentna potresna miza 1.97 x 3.20 m (koristna masa največ 5000 kg, pospešek največ 5 g);
 • enokomponentna potresna miza za preizkušanje potenciala likvifakcije zemljin (tlačna posoda max. 4 bar);
 • dvosmerni programski hidravlični bati Schenck zmogljivosti od 40 kN do 1 MN;
 • hidravlični agregat Schenck in hidravlični agregat Inova s skupno močjo 140 kW in skupnim pretokom olja do 245 l/min pri delovnem tlaku 280 bar;
  merilniki in sistemi za zajemanje podatkov;
 • terenska preizkuševalna oprema.

Seznam vse opreme je tu.

Dosežki:

 • Prof. Miha Tomaževič je prejel mednarodno nagrado (Scalzi award, 2005).
 • Priznanje Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS za izjemne dosežke slovenske znanosti v letu 2011.
Pomembnejši projekti (od leta 2000):
PROJEKT FINANCIRANJE TRAJANJE
Program Gradbene konstrukcije MŠZT 1999-2003
Program Gradbeni objekti MVZT 2004-2008
Obnašanje armiranobetonskih sten pri potresni obtežbi MZT 1996-2000
Potresna izolacija zgodovinskih zidanih stavb MZT 1997-2001
Vpliv robustnosti zidakov in načina zidanja na obnašanje zidov pri potresni obtežbi MVZT 2004-2006
Vpliv potresa 12.4.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje MZT, MOP, MO 1998-2000
Analiza stanja objektov, poškodovanih po potresu 12.7.2004 MOPE 2004
Dinamične raziskave zmesi EF pepela in sadre Termoelektrarna Trbovlje 1998-1999
Preiskave strižnih lastnosti splazele zemeljske mase plazu Stože pod Mangrtom MO 2002
Potresna odpornost objektov v Mestni občini Ljubljana Mestna občina Ljubljana 2002-2012
Optimizacija oblike zidakov in tehnologije zidanja na potresnih območjih Združenja opekarjev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije in Švice 2003-2005
Innovative techniques to increase resistance to earthquakes of cultural heritage buildings INCO-COPERNICUS 1997-2000
Raziskave za določitev faktorja obnašanja za zidane konstrukcije Deutsche Gesellschaft fuer Mauerwerksbau 2000-2004
On-site investigation techniques for the structural evaluation of historic masonry buildings (ONSITEFORMASONRY) 5. okvirni program EC 2001-2005
Performance based buildings (PeBBu) 5. okvirni program EC 2002-2005
Structural assessment, monitoring and control (SAMCO) 5. okvirni program EC 2003-2006
Improving Building’s Structural Quality by New Technologies (COST C12) COST projekt EU 2001/2005
Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (COST TU 1207) COST projekt EU 2013/2017
Potresna odpornost modernih zidanih konstrukcij
Seismic resistance of modern masonry structures
ARRS 2010/2012
Zmanjšanje ranljivosti zgodovinskih zidanih stavb ARRS 2008/2011
Cyclic shear tests of walls and shaking table test Xella CZ 2011
Seismic behaviour of ytong houses: model shaking table tests Xella porobeton SI 2010
Cyclic shear tests of walls built with different blocks and mortar types Wienerberger 2010
Cyclic shear tests of walls from prototype hollow clay block masonry TZUS 2012
Potresna ogroženost stavb v Mestni občini Ljubljana Mestna občina Ljubljana 2000 – 2012
Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje (TPSG) Stanovanjski sklad RS 2007 – 2009
“Napake pri graditvi”
Analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi
Ministrstvo za okolje in prostor RS 2008 – 2009
Eksperimentalne raziskave obnašanja historičnega opečnega zidovja pri potresni obtežbi University of Natural Resources and Applied Life Science 2008 – 2011
Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite (POTROG) Ministrstvo za obrambo RS 2011 – 2013
Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem
Ocena potresne ogroženosti stavb v občini Idrija (CHERPLAN)
Občina Idrija 2012 – 2013
Obnašanje večetažnih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi ARRS 2014/2017
Potresno obnašanje stavb zgrajenih iz zidakov LiaSTAR Lafarge, ARRS 2016
Potresni odziv zidanih stavb zgrajenih iz Porotherm W.i zidakov Wienerberger, ARRS 2017
Eksperimentalne raziskave potresnega odziva opečnih zidov Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, ARRS 2017/2019

Dejavnosti na področju certificiranja:

Za certifikacijsko službo izvajamo presoje kontrole proizvodnje za armiranobetonske montažne opažne elemente ter kovinska in plastična sidra.

Članstva v domačih in mednarodnih organizacijah:

 • Inženirska zbornica Slovenije
 • EOTA WG Anchors (delovna skupina za sidra v EOTA-i)
 • EOTA Project team PT10 (Seismic Actions)
 • CEN TC 166, WG 3 (Clay/Ceramic Chimneys)
 • EERI – WHE (World Housing Encyclopedia) – Editorial Board
KDO SMO  
mag. Franc Capuder
univ. dipl. inž. grad.
Namestnik vodje
01 280 43 00
041 768 452
franc.capuder@zag.si
mag. Dušica Drobnič
univ. dipl. inž. grad.
01 280 42 12
031 621 358
dusica.drobnic@zag.si
mag. Marjana Lutman
univ. dipl. inž. grad.
01 280 44 10
031 314 494
marjana.lutman@zag.si
prof. dr. Miha Tomaževič
univ. dipl. inž. grad.
01 280 44 00
041 667 497
miha.tomazevic@zag.si
Pavle Fenjveši
univ. dipl. inž. grad.
pavle.fenjvesi@zag.si 
dr. Meta Kržan
univ. dipl. inž. grad.
Vodja odseka
01 280 42 26
meta.krzan@zag.si

Vodja odseka:
dr. Meta Kržan, univ. dipl. inž. grad.

e-pošta: meta.krzan@zag.si
Telefon: 01 280 42 26