NAZIV:
Oprema za merjenje avtogenega krčenja
OPIS:
Avtogeno krčenje je ena izmed komponent volumskih sprememb betona, ki jih označujemo s pojmom krčenje betona. Avtogeno krčenje je primarno posledica kemične reakcije, določen delež pa prispeva tudi krčenje praznih kapilarnih por. Pojavi se tudi v primeru, ko je preprečen transport vlage v ali iz cementne paste oz. cementnega kamna. Zaradi majhnih vrednosti (50 – 100 µm/m) je dolgo veljalo, da nima posebnega praktičnega pomena na obnašanje betona in se mu ni posvečalo posebne pozornosti. Danes se ugotavlja, da »novi« betoni. to je betoni z uporabo kemijskih dodatkov, z nizkim v/c razmerjem, z velikim deležem cementa in drugih finih delcev, razvijajo precejšnje avtogeno krčenje, ki se mu zato v zadnjem času posveča vse večja pozornost.

Meritve avtogenega krčenja se izvede na malti z dilatometrom (German Instruments) za merjenje avtogenih deformacij. Malto se vgradi v rebraste plastične cevke premera ca. 25 mm in dolžine približno 400 mm. V posebnem okviru se nato s pomočjo merilne urice začne meriti deformacije v času manj kot ene ure po stiku cementa z vodo.
 
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: