NAZIV:
Reometer
OPIS:
Rheometer je oprema za spremljanje reologije svežih betonov in  samozgoščevalni beton (SCC) betonov. Tip reometra, ki ga uporabljamo v Laboratoriju za beton, kamen in reciklirane materiale na ZAG Ljubljana, je  možno uprabljati tako  v laboratoriju, kot na terenu.
SCC je material katerega ena glavnih značilnosti je obdelavnost v svežem stanju. Karakterizacija in obvladovanje obdelavnosti je glavni cilj pri zagotavljanju ustreznih lastnosti SCC betona.
Za to obstajaja več standardiziranih preskusnih metod, ki pa obravnavajo zgolj posamezno lastnost betona (viskoznost, tečenje, blokirranje), nobena od njih pa ne zaobseže celotnega pojma obdelavnosti. Direktno in učinkovito preučevanje ter definiranje temeljnih tekočinskih lastnosti samozgoščevalnega betona je možno le z reometri.
Beton se po reološki terminologiji smatra za tekočino, kar pomeni suspenzijo agregata in cementne paste, cementna pasta pa je suspenzija cementnih zrn in vode. Reološke meritve obsegajo določanje razmerja med strižno napetostjo in hitrostjo. Praktično to pomeni, da je meja plastičnosti vsota strižnih sil potrebnih za začetek oziroma vzdrževanje gibanja tekočine, plastična viskoznost pa predstavlja odpor tekočine proti tečenju, ko je napetost na meji plastičnosti presežena. Te parametre pa lahko merimo z reometrom.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: