NAZIV:
Sistem za spremljanje akustične emisije
OPIS:
Metoda akustične tehnike je nedestruktivna metoda za detekcijo aktivnih razpok. Do nedavnega se je uporabljala predvsem za monitoring strojnih, kovinskih elementov in naprav. Uspešni primeri uporabe dokazujejo njeno perspektivnost tudi v primerih detekcije aktivnih razpok  v armirnaobetonskih konstrukcijah.
Princip delovanja AE bazira na detekciji hitro sproščene elastične energije, kot  posledica majhnih deformacij (npr. aktivnih razpok) ali nepravilnosti znotraj materiala. AE se lahko uporablja na različnih materialih, procesih in konstrukcijah. Z uporabo najmanj dveh senzorjev lahko določimo tudi lokacijo izvora signala oz. poškodbe.
Z AE lahko zaznamo nastanek poškodb (razpok) v mehansko obremenjenih vzorcih ali konstrukcija bistveno prej, kot s katero koli drugo znano metodo, kar smo na Zavodu preverili v okviru lastnih raziskav in evropskih projektov (ARCHES , TRIMM ). Metodo je mogoče uporabiti v laboratoriju ali na terenu, na majhnih preskušancih ali celih konstrukcijah.
DATUM NABAVE:
01.01.1970
SLIKE: