Home/ORGANIZACIJSKE ENOTE/Oddelek za materiale/Laboratorij za cemente, malte in keramiko

Laboratorij za cemente, malte in keramiko

V Laboratoriju za cemente, malte in keramiko nudimo tehnično in strokovno podporo s področja cementov, apna in ostalih mineralnih veziv, malt, kemijskih dodatkov za beton, cementnih lepil za keramiko, cementnih fugirnih mas, estrihov, injekcijskih mas za zaščito prednapetih kablov, proizvodov za delo z mavcem, opečnih izdelkov, gradbenega stekla, ognjevzdržnih materialov ter soli za posipanje cest.

Sodelujemo z vsemi vejami industrije kot tudi posamezniki, ki se soočajo z vprašanji ali s problemi na našem področju.

Laboratorij združuje strokovnjake in raziskovalce z različnih, komplementarnih področij (kemija, gradbeništvo, geologija).

Pri svojem delu uporabljamo vrhunsko raziskovalno opremo. Vzdržujemo strokovno odličnost in krepimo nova znanja, zato se povezujemo s strokovnjaki iz izobraževalnih inštitucij in industrije z različnih področij doma in v tujini.

Storitve

Preskušamo kemijske,fizikalno – mehanske in petrografsko – mineraloške lastnosti gradbenih materialov, podajamo mnenja in ekspertize, izobražujemo podjetja in posameznike, presojamo in ocenjujemo sisteme kontrole proizvodnje in proizvodov, izdelujemo tehnična soglasja.

Smo nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine mangan, žarilna izguba, netopne in glavne komponente / v mineralnih vezivih in maltah (sklep MGRT, Urad RS za meroslovje).

Podrobno o storitvah

Raziskave in razvoj

Pri raziskovalnem delu se osredotočamo na različna področja. Preučujemo kemijske procese hidratacije cementov, vpliv mineralnih in kemijskih dodatkov na hidratacijo cementnih mineralov, cementov in malt, kemijsko odpornost mineralnih gradbenih materialov na agresivne medije, penetracijo kloridnih ionov v malte in beton, uporabnost sekundarnih surovin v industriji gradbenih materialov, uporabnost odpadkov za proizvodnjo (lahkih) agregatov, surovine za keramično industrijo, vplivne parametre odpornosti na zmrzovanje keramičnih gradbenih proizvodov, lastnosti površine po izpostavitvi mehanskemu in/ali kemijskemu delovanju (hrapavost, sijaj, mikrostruktura)

 • cementi z dodatki
 • ognjevzrdžni materiali
 • lahki agregati
 • geopolimeri
 • kulturna dediščina
 • belitno-sulfoaluminatni cementi
 • drugo

Oprema

 • Stiskalnica do 300 kN ToniNORM
 • Merilnik odtržne sile Josef Freundl Easy M
 • Merilec drsnosti talnih oblog -– Munro Instruments Pendulum
 • Rentgenski fluorescenčni spektroskop – WD XRF ARL PERFORM X
 • Rentgenski difraktometer – XRD PANalytical Empyrean
 • Sistem za mikrotomografijo XRadia Micro-XCT-400 (XCT zgibanka.pdf)
 • Vrstični elektronski mikroskop JEOL 5500 LV z EDS analizatorjem OXFORD
 • Metalografsko-konfokalni mikroskop Carl Zeiss Axio
 • Petrografski mikroskop Carl Zeiss Axio Imager A1 m
 • FTIR mikrospektrometer Perkin Elmer Spectrum 100
 • Ramanski spektrometer Horiba Jobin Yvon LabRAM HR800
 • Spektrofotometer Shimadzu UV-1202
 • Plamenski fotometer Sherwood M410
 • Dilatometer Netzsch DIL 402 C
 • Mikromerilnik odpora pri vrtanju Cordless DRMS
 • Plinski adsorber Micromeritics ASAP 2020
 • Živosrebrov porozimeter – Micromeritics AutoPore IV
 • Instrument za merjenje velikosti delcev in zeta potenciala Brookhaven Instruments NanoBrook Omni
 • Izotermni kalorimeter TAM Air 3 in 8, TA Instruments
 • Reometer Physica MCR 302, Anton Paar
 • Avtomatski Vikatov aparat Vicamatic2, Controls
KDO SMO
doc. dr. Sabina Dolenec
univ. dipl. inž. geol.
1. nam. vodje
01 280 45 01
sabina.dolenec@zag.si
dr. Vilma Ducman
univ. dipl. inž. kem. inž.
vodja
01 280 44 38
vilma.ducman@zag.si
Ana Frankovič
dipl. inž. grad. (VS)
01 280 42 01
ana.frankovic@zag.si
Olga Golob
01 280 43 05
olga.golob@zag.si
dr. Barbara Horvat
univ. dipl. fiz.
01 280 44 38
barbara.horvat@zag.si
Rafael Kajzer
inž. grad.
01 280 43 05
rafael.kajzer@zag.si
dr. Lidija Korat
univ. dipl. inž. geol.
01 280 45 38
lidija.korat@zag.si
Roman Maček
01 280 44 20
roman.macek@zag.si
Maruša Mrak
mag. inž. geol.
01 280 42 01
marusa.borstnar@zag.si
dr. Majda Pavlin
univ. dipl. kem.
CV
01 280 42 28
majda.pavlin@zag.si
Mojca Škerl
inž. grad.
01 280 44 98
mojca.skerl@zag.si
Katarina Šter
univ. dipl. inž. geol.
01 280 45 28
katarina.ster@zag.si
Dušica Tauzes
01 280 44 98
dusica.tauzes@zag.si
dr. Katja Traven
univ. dipl. kem.
CV
01 280 44 38
katja.traven@zag.si
Cvetko Vangoš,
univ. dipl. inž. geotehnol. in rud.
01 280 43 05
cvetko.vangos@zag.si
Lina Završnik
univ. dipl. inž. kem. inž.
2. nam. vodje
01 280 45 28
lina.zavrsnik@zag.si
KONTAKTNE OSEBE

Vodja laboratorija:
dr. Vilma Ducman
univ. dipl. inž. kem. inž.
e-pošta: veziva@zag.si
Telefon: 01 280 44 38

IMENOVANJA

Nosilec nacionalnega etalona za področje množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine mangan, žarilna izguba, netopne in glavne komponente/v mineralnih vezivih in maltah (sklep MGRT, Urad RS za meroslovje)

Urad RS za meroslovje predal v uporabo sodobno meroslovno opremo (WD XRF)

AKREDITACIJA
SEZNAM PRESKUSNIH METOD