Laboratorij za cemente, malte in keramiko

V Laboratoriju za cemente, malte in keramiko nudimo tehnično in strokovno podporo s področja cementov, apna in ostalih mineralnih veziv, malt, kemijskih dodatkov za beton, cementnih lepil za keramiko, cementnih fugirnih mas, estrihov, injekcijskih mas za zaščito prednapetih kablov, proizvodov za delo z mavcem, opečnih izdelkov, gradbenega stekla, ognjevzdržnih materialov ter soli za posipanje cest.

Sodelujemo z vsemi vejami industrije kot tudi posamezniki, ki se soočajo z vprašanji ali s problemi na našem področju.

Laboratorij združuje strokovnjake in raziskovalce z različnih, komplementarnih področij (kemija, gradbeništvo, geologija).

Pri svojem delu uporabljamo vrhunsko raziskovalno opremo. Vzdržujemo strokovno odličnost in krepimo nova znanja, zato se povezujemo s strokovnjaki iz izobraževalnih inštitucij in industrije z različnih področij doma in v tujini.

Storitve

Preskušamo kemijske,fizikalno – mehanske in petrografsko – mineraloške lastnosti gradbenih materialov, podajamo mnenja in ekspertize, izobražujemo podjetja in posameznike, presojamo in ocenjujemo sisteme kontrole proizvodnje in proizvodov, izdelujemo tehnična soglasja.

Podrobno o storitvah

Raziskave in razvoj

Pri raziskovalnem delu se osredotočamo na različna področja. Preučujemo kemijske procese hidratacije cementov, vpliv mineralnih in kemijskih dodatkov na hidratacijo cementnih mineralov, cementov in malt, kemijsko odpornost mineralnih gradbenih materialov na agresivne medije, penetracijo kloridnih ionov v malte in beton, uporabnost sekundarnih surovin v industriji gradbenih materialov, uporabnost odpadkov za proizvodnjo (lahkih) agregatov, surovine za keramično industrijo, vplivne parametre odpornosti na zmrzovanje keramičnih gradbenih proizvodov, lastnosti površine po izpostavitvi mehanskemu in/ali kemijskemu delovanju (hrapavost, sijaj, mikrostruktura)

 • cementi z dodatki
 • ognjevzrdžni materiali
 • lahki agregati
 • geopolimeri
 • kulturna dediščina
 • belitno-sulfoaluminatni cementi
 • drugo

Oprema

 • Stiskalnica do 300 kN ToniNORM
 • Merilnik odtržne sile Josef Freundl Easy M
 • Merilec drsnosti talnih oblog -– Munro Instruments Pendulum
 • Rentgenski fluorescenčni spektroskop – WD XRF ARL PERFORM X
 • Rentgenski difraktometer – XRD PANalytical Empyrean
 • Sistem za mikrotomografijo XRadia Micro-XCT-400 (XCT zgibanka.pdf)
 • Vrstični elektronski mikroskop JEOL 5500 LV z EDS analizatorjem OXFORD
 • Metalografsko-konfokalni mikroskop Carl Zeiss Axio
 • Petrografski mikroskop Carl Zeiss Axio Imager A1 m
 • FTIR mikrospektrometer Perkin Elmer Spectrum 100
 • Ramanski spektrometer Horiba Jobin Yvon LabRAM HR800
 • Spektrofotometer Shimadzu UV-1202
 • Plamenski fotometer Sherwood M410
 • Dilatometer Netzsch DIL 402 C
 • Mikromerilnik odpora pri vrtanju Cordless DRMS
 • Plinski adsorber Micromeritics ASAP 2020
 • Živosrebrov porozimeter – Micromeritics AutoPore IV
 • Instrument za merjenje velikosti delcev in zeta potenciala Brookhaven Instruments NanoBrook Omni
 • Izotermni kalorimeter TAM Air 3 in 8, TA Instruments
 • Reometer Physica MCR 302, Anton Paar
 • Avtomatski Vikatov aparat Vicamatic2, Controls

Zaposleni

Ime in priimek E-pošta T: 01/ 2804 – M:
1 doc. dr. Sabina Dolenec sabina.dolenec@zag.si 501 040 693 125
2 dr. Vilma Ducman (vodja) vilma.ducman@zag.si 438 041 329 005
3 Olga Golob olga.golob@zag.si 498 041 943 762
4 dr. Barbara Horvat barbara.horvat@zag.si 201 040 394 270
5 Rafael Kajzer rafael.kajzer@zag.si 305 041 962 427
6 dr. Lidija Korat lidija.korat@zag.si 538 031 698 303
7 Roman Maček roman.macek@zag.si 420 051 669 709
8 Maruša Mrak marusa.mrak@zag.si 201 041 843 841
9 dr. Majda Pavlin majda.pavlin@zag.si 228 040 361 142
10 Mojca Škerl mojca.skerl@zag.si 528 031 282 914
11 Dušica Tauzes dusica.tauzes@zag.si 498
12 dr. Sara Tominc sara.tominc@zag.si 070 480 223
13 Cvetko Vangoš cvetko.vangos@zag.si 305 070 829 819
14 Wolfgang Wisniewski, PhD wolfgang.wisniewski@zag.si
15 Lina Završnik lina.zavrsnik@zag.si 528 041 278 118
16 dr. Lea Žibret lea.zibret@zag.si 222