Odsek za požarne raziskave in inovacije

Odsek za požarne raziskave in inovacije je rezultat uspešne prijave projekta na razpis ERA Chair Obzorje 2020, ki je del delovnega programa Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe (ang. Spreading Excellence and Widening Participation).

Oddelek si prizadeva ustvariti in podpreti močan raziskovalno-razvojni center, osredotočen na južno in srednjo Evropo, na področju požarno varnega in trajnostno grajenega okolja.

Nekatera pomembna področja raziskav so:

  • numerične metode v požaru (večstransko modeliranje, modeliranje procesa zgorevanja, sklopljena toplotna in mehanska analiza),
  • hibridne in napredne eksperimentalne metode v požaru (numerično/eksperimentalno povezovanje, metode za toksičnost in ekotoksičnost, fasadni požar),
    emisije, strupenost in ekotoksičnost pri požaru (povezovanje namiznih metod s požari v naravnem merilu, ugotavljanje sestave dimnih plinov pri zgorevanju, gorenje biomase),
  • požarne raziskave na konstrukcijah (les, geopolimeri in kompozitni konstrukcijski elementi v požaru, piroforna karbonizacija konstrukcijskih elementov),
  • požarne raziskave na materialih (bioosnovani kompoziti, napredne toplotne izolacije, geopolimeri).

Cilj oddelka je povečati zmogljivosti novega Požarnega laboratorija v Logatcu. Iz projekta FRISSBE bo na oddelku financiran ERA Chair holder (v vlogi vodje oddelka), 2 uveljavljena raziskovalca, 6 podoktorskih raziskovalcev in 3-je doktorski študentje.

Namen projekta FRISSBE je vzpostavitev trajnostnih strukturnih sprememb v smeri še višje odličnosti ZAG ter razširitev odličnost v regiji. Poleg tega ERA Chair holder, vodja oddleka, analizira in bo potencialno spremenil raziskovalno in inovacijsko pokrajino ZAG, okrepil močno sodelovanje z industrijo in povečal konkurenčnost ZAG pri doseganju projektov. Več informacij najdete na spletni strani projekta.

Vodja oddelka:
Grunde Jomaas, PhD.
e-pošta: grunde.jomaas@zag.si
Telefon: 070 443 039