Pogovorimo se o ETV kot orodju za spodbujanje krožnega gospodarstva

11.03.2022

ZAG vabi na spletni seminar, ki bo potekal v torek, 22. marca 2022, z naslovom “Pogovorimo se o ETV kot orodju za izbor zelenih inovacij na javnih razpisih”.

Želimo predvsem:

  • ozaveščati odločevalce o ETV kot orodju za pospešitev nakupa zelenih inovativnih rešitev,
  • posvetovati se z odločevalci kako vključiti ETV v EU, nacionalne in regionalne politike, strategije in orodja za zelena javna naročila in inovativna naročila,
  • svetovati kupcem tehnologij na kakšen način ETV dokaže skladnost tehničnih in okoljskih učinkovitosti inovativnih tehnologij z zelenimi trditvami,
  • pokazati kako lahko naročniki usmerjajo in pospešujejo razvoj inovativnih okoljskih tehnologij z uporabo sheme ETV pri naročanju
  • pojasniti razvijalcem tehnologij in dobaviteljem, kako jim lahko ETV prinese konkurenčno prednost na trgu

Več informacij najdete na povezavi.

Predhodna registracija.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice