Predstavnica ZAG-a je imenovana za članico komisije za bronaste skulpture

06.05.2022

Zavod za varstvo kulturne dediščine je imenoval Komisijo o presoji bronastih skulptur na prostem. V komisiji so prisotni akademski kiparji, strokovnjaki konservatorsko-restavratorske stroke ter umetnostni zgodovinarji. V komisijo so kot predstavnico naravoslovne stroke imenovali tudi dr. Tadejo Kosec iz Laboratorija za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito (ZAG)

Komisija bo presojala ustreznost poseganja v bronaste skulpture na prostem. Naloga komisije je svetovanje in priprava priporočil za vse deležnike. V priporočilih bodo predstavljeni in uravnoteženi vsi vidiki, tako umetniški, umetnostno zgodovinski, konservatorsko-restavratorski ter naravoslovni.

ZAG je prav tako vključen v strokovne preglede spomenikov nacionalne pomembnosti. Tako so strokovnjaki iz Laboratorija za kovine korozijo in protikorozijsko zaščito v zadnjih dveh letih opravili pregled na Vodnikovem spomeniku (Alojz Gangl, 1889) in spomeniku Janeza Vajkarda Valvasorja (Alojz Gangl, 1903). V maju 2022 pa bo ZAG vključen v strokovni pregled stanja Prešernovega spomenika. Prvi strokovni pregled smo opravljali leta 2005.

Delite, izberite platformo!

Sorodne novice