Preverjanje pristnosti dokumentov ZAG

Verifikacija digitalno podpisanega dokumenta ZAG in preverjanje pristnosti tako digitalnega dokumenta kot dokumenta v papirni obliki ZAG je omogočeno na naslednje načine:

Dokumentu v digitalni podpisani obliki lahko preverite pristnost digitalnega podpisa s poljubno aplikacijo za preverjanje podpisov (npr. Acrobat Reader). Pomembno je, da ima aplikacija med zaupanja vrednimi potrdili korensko potrdilo izdajatelja SIGEN-CA. Morebitno dodajanje korenskega potrdila je enkratna aktivnost in jo je treba izvesti le pred prvim preverjanjem podpisa.
Zahtevo za preverjanje pristnosti dokumenta nam lahko naslovite na naš naslov Zavod za gradbeništvo Slovenije, Služba za upravljanje kakovosti, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana ali na elektronsko pošto na naslov info@zag.si. Skupaj z zahtevo po preverjanju pristnosti dokumenta nam predložite še dokument ali njegovo kopijo. Dokument bomo preverili in vam odgovorili ali je dokument enak originalu oziroma ali je bil tak dokument s strani ZAG izdan. Kopij dokumentov pa ne pošiljamo.