Projekt 0321-19J

Naziv:

Leseni kompozitni nosilci iz odpadnih materialov proizvodnje montažnih objektov

Opis:

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.1

Kontaktni osebi: Meta Kržan, Tomaž Pazlar

Gospodarski subjekt: Jelovica hiše d.o.o.

Sodobne arhitekturne rešitve lesenih montažnih stavb vse pogosteje temeljijo na odprtih prostorih v pritličnih etažah, pojavljajo pa se tudi relativno veliki konzolni previsi. V navedenih primerih se zaradi prevelikih statičnih višin leseni nosilni elementi običajno nadomeščajo z jeklenimi nosilci. Pri klasični proizvodnji lesenih okvirnih montažnih objektov proizvajalec najprej dolžinsko kroji masivni ali lepljeni lamelirani les, iz katerega sestavi leseni okvir. Za zagotavljanje nosilnosti in togosti se okvir oplašči z lesnimi ali mavčno vlaknenimi ploščami. Pri razrezu plošč nastaja večja količina odpadka, ki ga pri klasični proizvodnji stenskih in stropnih elementov ni mogoče uporabiti.

S predlaganim raziskovalnim projektom se želi preseči izpostavljeno stanje tehnike v proizvodnji lesenih montažnih objektov in opredeliti koncept uporabe ostankov plošč za izdelavo lesenih kompozitnih nosilcev, ki bi lahko nadomestili trenutno najpogosteje uporabljene jeklene nosilce. Osnovni koncept predlagane rešitve predstavlja (škatlasti) kompozitni nosilec iz lesenih masivnih pasnic ter stojin, izdelanih iz odpadnih lesnih in mavčno vlaknenih plošč proizvodnega procesa lesenih montažnih objektov.

V raziskovalnem projektu je načrtovana celovita obravnava kompozitnih nosilcev z upoštevanjem vseh bistvenih značilnosti gradbenih proizvodov, pomembnih za predvideno uporabo, s poudarkom na mehanski odpornosti in stabilnosti, varnosti pri požaru in trajnostni rabi materialov. Nadalje bodo pri konceptu zasnove upoštevane tudi omejitve pri sami izdelavi ter tudi finančni vidiki. Predvideno je iterativno razvojno raziskovalno delo: zasnova nosilcev bo optimirana z izvedbo eksperimentalnih preiskav in numeričnih analiz, izbrane rešitve pa bodo ob zaključku projekta tudi ustrezno validirane.

Končni rezultat projekta bo numerično in eksperimentalno podprt koncept zasnove in izdelave lesenih kompozitnih nosilcev z uporabo gradbenih ostankov za premoščanje večjih razponov (TRL 5 – 6).

Trajanje:

01.04.2019 – 31.03.2022

Financiranje:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.