Ulična galerija Mitnica

ZAG je lastnik ulične galerije MITNICA, ki jo po dogovoru daje v najem za promocijske aktivnosti predvsem s področja znanosti in umetnosti.

Ulična galerija MITNICA je umeščena na zelenico med Snežniško in Aškerčevo ulico v Ljubljani, mimoidoče najprej nagovori s svojim dizajnom, ki ga poudarja umirjeno turkizno zelena barva, in z raznolikostjo razstavnih tem. Njena primarna namembnost je bila preverjanje potnih listin na meji med Slovenijo in Italijo, ki pa se je po padcu meje na začetku 90. leta spremenila v zapuščen objekt.

Po opustitvi je bila umeščena v Celju, nato pa je bila v okviru projekta MACC (Modern Art Conservation Center – INTERREG SI-IT), kjer je ZAG sodeloval kot projektni partner, prepeljana v Ljubljano in z veliko podporo Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil NTF UL, urejena v ulično galerijo. Podatek o njenem oblikovalcu se žal ni ohranil, je pa zanimivo, da danes stoji v neposredni bližini sedeža veleposlaništva Republike Italije v Ljubljani in je objekt, ki ljudi povezuje, medtem ko jih je nekoč ločeval.

Kontakt: dr. Mateja Golež, mateja.golez@zag.si

Horizontalna raziskovalna skupina ZAG sHERezad: Trajnostna grajena dediščina

Doc. dr. Sabina Dolenec, kons.-rest.

Slovenija razpolaga z bogato in raznoliko dediščino, ki je v svojem jedru zelo povezana z grajenim okoljem vasi, trgov in mest, znotraj njih pa s posameznimi obstoječimi objekti. Sodobni trendi, kot je Novi Evropski Bauhaus (NEB) in tudi zahteve Zelenega dogovora odpirajo možnosti in podpirajo zmožnosti, de se prepoznavne dediščinske vrednote prenesejo tudi v gradnjo novih objektov.

Pri razumevanju in ohranjanju dediščine ter njeni trajnostni rabi so zato ključnega pomena njeno evidentiranje, dokumentiranje, preučevanje, vključevanje v sodobno življenje, omogočanje dostopnosti, izobraževanje in popularizacija.

e-pošta: sherezad@zag.si

M: +386 40 693 125