NAZIV:
Vpliv robustnosti zidakov in načina zidanja na obnašanje zidov pri potresni obtežbi
OPIS:
Kot so pokazale najnovejše eksperimentalne raziskave, predstavlja robustnost oziroma krhkost modernih votlih zidakov osnovni parameter, ki definira obnašanje zidov in zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi. Če se med delovanjem potresne obtežbe zidaki lokalno krhko porušijo, se spremeni porušni mehanizem, zaradi spremenjenih temeljnih odvisnosti pa postane vprašljiva tudi veljavnost uveljavljenih računskih postopkov za preverjanje potresne odpornosti nearmiranega in še posebej armiranega zidovja. Da se na potresnih območjih ne sme uporabljati krhkih zidakov, zahtevajo tudi novi evropski standardi, ki pa ne dajejo kvantitatvnih kriterijev za izpolnitev zahteve. V okviru predlaganega projekta bomo zato določili kriterije za klasifikacijo zidakov v pogledu robustnosti ter zasnovali eksperimentalno metodo za določitev kvantitativnih vrednosti izbranih kriterijev, s katero bo mogoče robustnost zidakov preveriti na enostaven način. Raziskali bomo vpliv trdnosti malte in načina polaganja zidakov ter izdelali računski model, s katerim bo mogoče simulirati napetostno stanje v zidakih in na podlagi simulacije optimizirati zasnovo zidaka (razporeditev in debelino sten in reber, količino votlavosti) in načina zidanja. Raziskali bomo tudi vpliv načina zapolnitve navpičnih reg (polno ozirom delno zapolnjeni stik, suhi stik), za kar bomo uporabili zidake, ki ustrezajo kriterijem robustnosti. Na podlagi primerjave obnašanja zidov pri ciklični potresni obtežbi bomo predlagali ustrezna priporočila oziroma omejitve za uporabo.
TRAJANJE:
2004/02/01 - 2007/01/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: