NAZIV:
Raziskave in razvoj materialov historičnih objektov
OPIS:
Pri restavriranju in konzerviranju materialov historičnih objektov je bistveno, da ohranimo stilno avtentičnost in obenem zagotovimo trajnost materialov. Do sedaj so bile raziskave zidov historičnih objektov usmerjene predvsem v študij barvnih plasti, celovito in uspešno ter trajno sanacijo pa lahko dosežemo le s poznavanjem vseh plasti zidov. Zunanje plasti zidov, v večini primerov ometi, imajo najbolj pomembno vlogo, saj so najbolj izpostavljeni agresivnemu okolju.Včasih zadostuje že čiščenje, konsolidacija in zaščita starih, poškodovanih ometov, v drugih primerih pa je potrebno omete v celoti nadomestiti z novimi. Namen projekta je (a) ugotoviti razlike v sestavi zidov in v vrsti uporabljenih materialov na izbranih objektih med posameznimi historičnimi obdobji in geografskimi prostori (b) izdelati ustrezen postopek za analize teh materialov in vrednotenje rezultatov, (c) ugotoviti vzroke za pojav in obseg degradacije zidov v izbranih historičnih objektih, (d) predlagati zaščito obstoječih materialov pred negativnimi vplivi okolja, izdelati poskusne nadomestne mešanice in postopke za sanacijo nastalih poškodb, pri čemer se poskuša zagotoviti večjo trajnost materialov in obenem ohranjati stilno identiteto. Pomemben cilj projekta je izdelava metodologije raziskav in konzervatorsko-restavratorskih postopkov na zidovih historičnih zgradb.
TRAJANJE:
2004/07/01 - 2006/06/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: