NAZIV:
POTROG - Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite
OPIS:
Projekt Potresna ogroženost Slovenije za potrebe Civilne zaščite – POTROG je financirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, izvedli pa smo ga: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje in Inštitut za vodarstvo. Cilj projekta je bil pridobitev strokovnih podlag in orodij, ki bodo omogočala vsestransko pripravljenost na potres. Z metodami za oceno potresne odpornosti in ranljivosti, ki smo jih razvili na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, smo ocenili večje število posameznih stavb. Ocene smo vključili v skupno bazo dosedanjih ocen, v kateri se nahajajo različne javne, stanovanjske in industrijske stavbe. Na Agenciji RS za okolje so v okviru projekta izdelali podrobnejše karte potresne nevarnosti. Na osnovi baze ocenjenih stavb, novih kart potresne nevarnosti in javno dostopnih baz o nepremičninah in prebivalcih smo izdelali Model potresne ogroženosti, s katerim je mogoče oceniti, kakšno poškodovanost lahko pri obravnavani stavbi pričakujemo v primeru potresa. Z uporabo Modela potresne ogroženosti smo za potrebe Civilne zaščite izdelali različne aplikacije za odziv v primeru potresa, za občane pa izobraževalne vsebine in spletno aplikacijo za približno oceno poškodovanosti posamezne stavbe pri potresu.  
TRAJANJE:
2011/09/01 - 2013/06/30
FINANCIRANJE:
MORS
VEČ: