NAZIV:
POTROG 3
OPIS:
Osnovni namen projekta je dopolnitev, razširitev in izboljšanje baze podatkov, na katerih temeljijo strokovne podlage, računski modeli in aplikacije za vsestransko pripravljenost na potres, ki so bila izdelana v projektih POTROG (2011-2013) in POTROG 2 (2015-2016). Z načrtovanimi podlagami bodo bistveno izboljšane dejavnosti pred potresom, tik po potresu in v daljšem obdobju po potresu. S preglednimi, urejenimi in ažurnimi podatki o potresni ogroženosti posameznih objektov v določenih regijah Slovenije bo omogočeno učinkovito zmanjševanje potresnega tveganja in boljša pripravljenost na aktivnosti ob samem potresu. Cilj naloge je nadgraditi obstoječe baze, evidence in aplikacije.  
TRAJANJE:
2017/01/01 - 2018/01/01
FINANCIRANJE:
MORS
VEČ: