NAZIV:
J2-8170 - Nelinearna dinamika prostorskih okvirjev z izpolnjeno kinematično kompatibilnostjo za zahtevno uporabo v industriji
OPIS:
Sodobni znanstveni dosežki so kljub njihovi aplikativni vrednosti premalo uporabljeni v industriji. Prilagoditev znanstvenih dognanj za neposredno uporabo zahteva dodaten trud, predvsem pa skrbno potrditev veljavnosti uporabljenih modelov in kalibracijo parametrov. Za praktično uporabo na področju dinamike sistemov deformabilnih teles so izrednega pomena računsko učinkoviti modeli, ki pa vseeno dovolj natančno opišejo bistvene značilnosti gibanja in odziv teles. V sklopu projekta nameravamo razviti numerične algoritme za dinamično analizo sistemov togih in deformabilnih teles, ki jih srečujemo pri neposrednem sodelovanju z industrijo ali prek naših partnerjev. Pri tem se bomo omejili na tista deformabilna telesa in konstrukcijske elemente, za katere je primeren matematični model geometrijsko točnih Cosseratovih nosilcev, kot so cevi, kabli, vrvi, jermeni, palice, stebri in prečke. Modeli bodo upoštevali nelinearne in časovno odvisne lastnosti materialov ter kompozitno sestavo teh teles, kar bo omogočilo natančnejši opis značilnih pojavov. Posebej se bomo posvetili modeliranju premikajočih se teles po deformabilni podlagi in ga reševali povezano. Uporabili bomo znanje in izkušnje članov projektne skupine na področju nelinearne analize nosilcev in časovnih integratorjev za dinamiko sistemov togih in deformabilnih teles. Veljavnost pripravljenih modelov in postopkov bomo preverjali z eksperimentalnim delom. V okviru projekta nameravamo izdelati napredne računalniške programe za natančno, učinkovito in robustno dinamično analizo prostorskih okvirnih konstrukcij ob upoštevanju materialne in geometrijske nelinearnosti. Takšna programska oprema bo omogočila natančnejše prepoznavanje sprememb v materialu in preprečevanje porušitev. Poleg tega bo omogočila lažje načrtovanju novih inženirskih rešitev z zmanjšanim neželenim hrupom. Usklajeno z razvojem računskih modelov in postopkov bo potekala validacija. Meritve bomo izvedli z najsodobnejšo raziskovalno opremo, z laserskim merilnikom vibracij, akcelerometri, merilniki deformacij in optičnim sistemom, ki omogočajo zajem podatkov z visokimi frekvencami. Meritve in validacija na obravnavanih problemih bodo zagotovili rezultate ob laboratorijskih in realnih pogojih ter s tem nudili izvrstno možnost za potrditev in aplikativno vrednost razvitih numeričnih postopkov. Vodja: Igor Planinc, FGG  
TRAJANJE:
2017/05/01 - 2020/04/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: