NAZIV:
KO-KATALIZATORJI ZA PRIDOBIVANJE ENERGENTOV IZ SONČNE SVETLOBE
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.0
OP20.01283, številka pogodbe upravičenca C3330-17-529034

Konktaktna oseba: Nejc Rozman, Andrijana Sever Škapin

Gospodarski subjekt: Kolektor Group d.o.o.

Z namenom omejiti izpuste CO2 so raziskave v zadnjem času usmerjene v razvoj obnovljivih virov energije. Sonce dnevno daje energijo, ki je 500-krat večja od potrebe človeštva. Zato so prizadevanja po uporabi sončne svetlobe za pridobivanje energije zelo velika. Možnosti uporabe sončne svetlobe sta tudi fotokatalitična redukcija CO2 v visoko-energijske ogljikovodike in razklop vode na vodik in kisik ter nadalje uporabo teh produktov kot energentov. Vodik kot energent ima vsekakor svetlo prihodnost, sploh če je cilj praktično odpraviti izpuste CO2 Za učinkovito uporabo vodika kot energenta je sicer potrebno razrešiti še nekaj težav, kot sta shranjevanje in transport. Po drugi strani lahko za produkte redukcije CO2 uporabimo obstoječo infrastrukturo in naprave. V predlaganem projektu bomo razvili nove kompozitne materiale fotokatalizator/ko-katalizator na osnovi TiO2 kot fotokatalizatorja in različnih kovin (Pt, Pd, lr, Ru, Cu, Ag), njihovih zlitin oz. izbranih oksidov (IrOx, RuOx). Ko-katalizatorje bomo na TiO2 pripenjali z različnimi tehnikami. Z znanjem o medsebojnem sinergijskem delovanju bomo pripravili visoko aktiven kompozitni material, ki mu bomo funkcionalne lastnosti lahko prilagajali glede na želeno končno uporabo. Novim kompozitnim materialom bomo določili aktivnosti za redukcijo CO2 in razklop vode, analizirali in ovrednotili sinergijsko delovanje posameznih komponent: fotokatalizatorjev in ko­katalizatorjev v novo razvitih kompozitih, ter določevali trajnost delovanja. Pri redukciji CO2 v ogljikovodike bomo preučevali selektivnost reakcij in z ustreznim izborom materialov in sintez krojili potek reakcij v smer želenih produktov. Cilji projekta so poglobiti znanje o procesih, ki se dogajajo na ko-katalizatorjih TiO2 z različnimi kovinami ter raziskati in spoznati sinergijsko delovanje le-teh. V ta namen bomo sintetizirali visoko aktivne kompozite za pridobivanje vodika z razklopom vode in/ali redukcijo CO, oboje pri obsevanju s sončno svetlobo, ugotovili mehanizme delovanja in vplivne parametre sinteze na končne lastnosti kompozitov in predlagali nove možnosti uporabe takih materialov za izkoriščanje sončne svetlobe.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 146.520,00 €.
TRAJANJE:
2017/06/01 - 2020/07/31
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: