NAZIV:
PROCES PENJENJA V ALKALNO AKTIVIRANI MATRICI IN OPTIMIZACIJA LASTNOSTI TAKO DOBLJENIH PEN
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.0
OP20.01281, številka pogodbe upravičenca C3330-17-529032

Kontaktna oseba: Barbara Horvat, Vilma Ducman

Gospodarski subjekt: Termit d.d.

Cilj projekta je osvojiti znanje za pripravo alkalno aktiviranih pen različnih gostot in različnih porazdelitev por kar posledično pomeni tudi različne mehanske lastnosti in toplotno izolacijske lastnosti. Postopek alkalne aktivacije pomeni, da komponenti, ki vsebuje Si02 in Al203 v reaktivni obliki (npr. pepeli, žlindre) dodamo alkalne aktivatorje (alkalijske hidrokside, silikate, …) zaradi česar pride najprej do raztapljanja elementov v alkalnih aktivatorjih ter nato do utrjevanja zaradi tvorbe alumosilikatne mreže. Za tvorbo pene pa je v sistem potrebno dodati še penilce kot so npr. H202, AI prah, NaOCI ter stabilizatorje pen. Takšne pene so negorljive, dimenzijsko stabilne, dosegajo relativno visoke trdnosti in dobre izolativnosti. Ena večjih prednosti uporabe tovrstnih izdelkov pred izdelki na osnovi cementa pa je tudi do 80 % znižanje C02 odtisa. V sklopu projekta bomo sistematsko proučili proces oz mehanizme penjenja in utrjevanja elektrofiltrskega pepela in žlindre z različnimi penilci in stabilizatorji pen. Gostote tako pripravljenih pen želimo znižati pod 0,3 g/cm3 ter ovrednotiti lastnosti takšnih pen pri sobni in povišanih temperaturah. Izhajali bomo iz lokalno dostopnih pepelov in žlindre, ki sta odpadka in bosta na ta način reciklirana v izdelek z višjo dodano vrednostjo. Vzorci bodo ovrednoteni pri sobni temperaturi (dimenzijska stabilnost, mehanske lastnosti, gostota, poroznost, porazdelitev por, toplotno-izolacijske lastnosti) kakor tudi pri povišanih temperaturah, kjer bomo spremljali njihovo obstojnost ter mineraloške spremembe in mehanske lastnosti po kalcinacijah nad 1000 °C (oziroma do temperature, kjer bodo pene obstojne).

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 146.520,00 €.
TRAJANJE:
2017/06/01 - 2020/07/31
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: