NAZIV:
Vsebnosti potencialno toksičnih elementov v delcih mikroplastike v tleh iz izbranih slovenskih urbanih vrtov v kmetijskih zemljiščih in učinkoviti remediacija
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.0
OP20.01260, številka pogodbe upravičenca C3330-17-529009

Kontaktna oseba: Petra Vrhovnik, Ana Mladenović

Gospodarski subjekt: Mikro + Polo d.o.o.

Predlagan projekt bo prispeval k izboljšanju kakovosti tal na območjih urbanih vrtov ter kmetijskih površin, obenem pa bo tudi zmanjšal količino odpadkov, saj bo za potrebe ekoremediacije uporabljeno biooglje, ki bo pridobljeno iz odpadne biomase slabše kakovosti iz lokalnega okolja. Izdelala in v praski preverjena bo metodologija, ki bo lahko multiplicirana v lokalnem okolju in tudi širše. Potreba po kakovostni obdelovalni zemlji v lokalnem okolju je zelo velika in še narašča zaradi vedno večjega zanimanja za samooskrbo. Zato je nujno zagotoviti čim več takšnih površin, kjer bo lahko nemoteno izvajana trajnostna pridelava zdrave hrane. Pri tem je pomembno tudi zagotoviti čisto okolje za delavce na omenjenih površinah, saj lahko onesnaževala, ne samo preko hrane, v telo vstopijo tudi preko dihalnih poti ter s prenosom skozi kožo. V okviru projekta se bodo skozi postavljene cilje ovrednotilo trenutno stanje kakovosti prsti na izbranih območjih urbanih vrtov in kmetijskih površin. Na podlagi dobljenih rezultatov se bodo oblikovali postopki ekoremediacije. Pomemben cilj projekta je izbira primernega ekoremediacijskega sredstva iz sekundarnih oziroma odpadnih materialov ter oblikovanje primerne kombinacije teh aditivov za dosego najboljših rezultatov. Tako bomo s primerno kombinacijo in optimiranjem postopkov razvili tehnološki postopek, ki bo zagotavljal učinkovito remediacijo in trajno imobilizacijo potencialno toksičnih elementov v onesnaženi prsti. Prav tako bomo ovrednotili vsebnosti toksičnih elementov v zraku in pridelkih, vzgojenih na vzorčevanih območjih.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 146.520,00 €.
TRAJANJE:
2017/06/01 - 2020/05/30
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: