NAZIV:
BELITNO-SULFOALUMINATNI KLINKER IZ SEKUNDARNIH SUROVIN ZA TRAJNOSTNO PROIZVODNJO NIZKOOGLJIČNIH IN NIZKOENERGIJSKIH CEMENTOV
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.0
OP20.01284, številka pogodbe upravičenca C3330-17-529035

Kontaktna oseba: Lea Žibret, Sabina Dolenec
V obdobju od 10.8.2018 - 9.9.2019 je bila Martina Cvetković enakovredna zamenjava odsotne raziskovalke

Gospodarski subjekt: Salonit Anhovo d.d.

Svetovna cementna industrija danes temelji na izdelavi konvencionalnega portlandskega cementnega klinkerja (OPC), ki dosega ugodne fizikalno-mehanske lastnosti z relativno poceni dostopnimi vhodnimi surovinami. Vendar pri sintezi OPC klinkerja v atmosfero izhaja CO2, ki predstavlja pomemben delež globalnih CO2 emisij, zato raziskave vedno bolj stremijo v sintezo t.i. nizkoogljičnih klinkerjev. V predlaganem projektu se bomo problematike dotaknili z razvijanjem belitno-kalcijevo sulfoaluminatnega (BCSA) klinkerja, ki je v svetovni literaturi opisan kot nizkoogljični potencialni bodoči nadomestek konvencinalnemu OPC klinkerju. Ker sinteza BCSA klinkerjev poteka pri 100 - 200 °C nižjih temperaturah kot sinteza OPC klinkerjev, bo rezultat predlaganega projekta okolju prijazen nizkoenergijski izdelek. V okviru predlaganega projekta razviti BCSA klinker bo zato predstavljalo pomembno eko-inovacijo. Kljub obetavnim rezultatom raziskav pa vsesplošna proizvodnja BCSA cementnega klinkerja predvsem zaradi visoke cene aluminija, ki je ena bistvenih surovin teh klinkerjev, še ni vzpostavljena. V predlaganem projektu bomo BCSA klinker sintetizirali z uporabo finančno sprejemljivih sekundarnih surovin - stranski proizvodi lokalne industrije in gradbeni odpadki, ki jih bomo v različnih razmerjih dodajali mešanici naravnih surovin. Uporabili bomo odpadno sadro in pepel iz termoelektrarn, žlindro iz proizvodnje jekla ter gradbene odpadke (beton, opeka), s čimer bomo vzpostavili prehod v krožno gospodarstvo in doprinesli k trajnostnemu zmanjševanju porabe in ohranjanju naravnih virov. Proučevali bomo vpliv različnih pogojev žganja na mineralno sestavo in fizikalno-mehanske lastnosti BCSA klinkerja iz izbranih sekundarnih surovin. Ti procesi so v svetovni literaturi še relativno nedefinirani in bodo raziskavi dodali znanstveno izvirnost. Predlagani projekt je torej neodvisna raziskava, ki bo z novimi izsledki omogočila boljše razumevanje procesov sinteze BCSA cementnega klinkerja, hkrati pa bo predstavljala primer dobre prakse na področju zmanjševanja emisij CO2, zmanjševanja porabe energije pri proizvodnih procesih, trajnostnega ohranjanja naravnih virov, ponovne uporabe industrijskih in gradbenih odpadkov (krožno gospodarstvo), kar je tudi dolgoročna vizija gospodarstva kot celote.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 146.520,00 €.
TRAJANJE:
2017/06/01 - 2020/07/31
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: