NAZIV:
OPTIMIZACIJA ČIŠČENJA IZCEDNIH VODA IZ ODLAGALIŠČ TER PRIPRAVA GRADBENIH KOMPOZITOV IZ KONCENTRATA IZCEDNIH VOD IN INDUSTRIJSKIH ODPADKOV
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.0
OP20.01282, številka pogodbe upravičenca C3330-17-529033

Konktaktna oseba: Andreea Oarga Mulec, Alenka Mauko Pranjić

Gospodarski subjekt: IME-Insol d.o.o. Podružnica Izola

Pomembna paradigma krožnega gospodarstva je zmanjšati vplive proizvodov in procesov na okolje, pri čemer imajo pomembni ekonomski potencial inovativne trajnostne tehnologije kot so npr. tehnologije za remedacijo vode in tal z ničelnim odpadkov. V okviru raziskovalnega projekta bomo optimizirali in nadgradili tehnologijo BacomTech za solidifikacijo/stabilizacijo izrabljenega zeolitnega absorbenta z aktivnim ogljem, ki ostane po čiščenju koncentrata izcedne vode iz odlagališč za uporabo za gradbene kompozite. Proučevali bomo najmanj štiri vrste visoko bazičnih industrijskih odpadkov/stranskih proizvodov, da bi ustvarili pogoje pod katerimi težke kovine in soli iz odlagališč preidejo v težko topno obliko. Predvidevana je uporaba naslednjih industrijskih odpadkov/stranskih proizvodov: apno z visokim deležem soli, ki nastane kot stranski proizvod pri proizvodnji cementa, pepel, ki nastanek pri sežigu papirniškega mulja pri diinking procesu, lesni pepel, ki nastane pri kurjenju biomase in pepeli pri kurjenju premoga. Istočasno bomo optimizirali zeolitne absorbentov za prečiščevanje izcedne vode in koncentratov z uporabo različnih odpadnih industrijskih, umetnih in naravnih zeolitov. Tehnologijo bomo razvili do pilotnega nasipa in dolgotrajnega izluževanja v laboratoriju in tako spremljali dolgoročno inertnost gradbenih kompozitov. Izdelana bo študija izvedljivosti, v kateri bomo naredili načrt za prenos inovativne tehnologije iz laboratorija na trg tako za izcedne vode iz komunalnih odlagališč kot tudi odlagališč industrijskih in rudarskih odpadkov. Komplementarna znanja in izkušnje raziskovalne organizacije, gospodarskega subjekta in raziskovalca zagotavljajo učinkovito implementacijo raziskovalnega projekta, celostni pristop k raziskovalnemu projektu ter povezave z ciljnim tržiščem (tudi v tretjih deželah) pa hiter prenos inovativne tehnologije na trg, ki ga načrtujemo v najmanj dveh letih po zaključku projekta.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 146.520,00 €.
TRAJANJE:
2017/06/01 - 2020/07/31
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: