NAZIV:
WOOLF - Les in leseni izdelki v življenjski dobi
OPIS:
Več: Naziv: WOOLF - Les in leseni izdelki v življenjski dobi Ang: WOOLF - Wood and wood products over lifetime Prednostno področje SPS: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo Vrednost: 2.945.250,00 €, sofinanciranje: 1.989.345,31 € Vodilni partner: M SORA, trgovina in proizvodnja d.d. Ostali partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije, InnoRenew CoE, L-TEK elektronika d.o.o., REM montaža in kleparstvo d.o.o., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije Opis programa Razvojno-raziskovalni projekt WOOLF (Les in leseni izdelki v življenjski dobi) temelji na razvoju izdelkov in naprednih tehnologij, ki bodo omogočale uporabo standardnih in alternativnih lesnih vrst ter odsluženega lesa, napovedovanje življenjske dobe lesa in lesenih izdelkov, njihovo inteligentno upravljanje in delovanje ter večnadstropno modularno leseno gradnjo. Cilj multidisciplinarnega konzorcija s 4 gospodarskimi in 4 raziskovalnimi organizacijami je povezati celotno gozdno-lesno verigo in razviti 4 končne prototipe izdelkov ter storitev, ki se združujejo v končen lesen modularen objekt: 1. IoT senzorske enote WOrMS predstavljajo sistem za spremljanje lastnosti lesa, ki bodo s centralno enoto povezane z uporabo brezžičnih povezav, ta pa bo preko internetne povezave povezana v oblak s potrebno infrastruktura. 2. Inteligenten IKT sistem za upravljanje z lesenimi strukturami bIOMASS predstavlja napreden IKT oblačni sistem, ki bo omogočal fleksibilno in učinkovito namestitev v javnem oz. privatnem oblaku. Njegov cilj je zagotoviti celovit razširljiv sistem, kompatibilen z uveljavljenimi standardi s področja IoT in ki je hkrati prilagojen specifično za domeno upravljanja z lesenimi strukturami. 3. Inteligentno povezan lesen okenski sistem ICON predstavlja okna iz izbranih lesnih vrst ali odsluženega lesa, ki je nadgrajen z enotami WOrMS in v kombinaciji z bIOMASS predstavlja inteligenten sistem sposoben spremljanja in napovedovanja življenjske dobe izdelka. 4. Alternativni lignocelulozni konstrukcijski sklop ALLWOOD WALL predstavlja hibridne nosilne konstrukcijske sklope, ki bodo v kombinaciji les in jeklo zadostili potrebam po postavitvi modularno zasnovanih objektov v vsaj tri nadstropja in bodo opremljeni z enotami WOrMS.
TRAJANJE:
2018/12/01 - 2021/11/30
FINANCIRANJE:
»Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
VEČ: