NAZIV:
Potresno obnašanje stavb zgrajenih iz zidakov LiaSTAR
OPIS:
V sklopu raziskovalnega projekta smo eksperimentalno preiskali dvoetažni model in osem posameznih zidov. Podjetje Lafarge je razvilo nov inovativni zidak za gradnjo zidanih konstrukcij v tehnologiji povezanega zidovja. Zidak s komercialnim imenom LiaSTAR je iz zrn ekspandirane gline, ki so povezane s cementom. Omenjeni zidak je v kombinaciji z industrijsko pripravljeno lahko malto z dobrimi toplotnoizolativnimi lastnostmi namenjen za gradnjo manjših stanovanjskih objektov z do dvema etažama in mansardo. Glavni namen raziskovanja je bil eksperimentalno preveriti odziv zidovja in zidanih stavb iz omenjenih zidakov na potresno obtežbo.  Raziskovalni program je bil v grobem razdeljen na tri dele. V prvem delu smo izvedli pomožne preiskave in z njimi določili lastnosti uporabljenih materialov. Drugo skupino so sestavljale ciklične strižne preiskave zidovja, kjer smo izvedli osem posameznih preiskav zidov, pri čemer so se preizkušanci med seboj razlikovali glede na geometrijsko razmerje med višino in dolžino zidu ter glede na (ne)prisotnost navpičnih vezi. Ugotavljali smo, kakšen vpliv imajo slednje karakteristike na potresni odziv zidov, pri čemer smo opazovali predvsem vplive na tip porušnega mehanizma, na kapaciteto sil in pomikov ter na duktilnost. Zadnji sklop je predstavljala preiskava dvoetažnega preizkušanca v naravnem merilu ob reakcijski steni. Preizkušanec je imel tlorisne dimenzije približno 4 x 4 m in višino skoraj 5 m, v njem pa smo zajeli vse lastnosti zidanih stavb, ki so pomembne pri potresnem odzivu (etažnost, okenske odprtine, preklade in parapeti, napetostno stanje, zidne vezi itd.). S takšno preiskavo smo zanesljivo ugotovili odziv in obnašanje konstrukcije med potresom. Na osnovi rezultatov izvedenih preiskav smo podali oceno potresnega obnašanja zidovja, grajenega v obravnavani tehnologiji gradnje. Izračunali smo vrednost faktorja obnašanja za preiskani konstrukcijski sistem in za ta sistem predlagali omejitev tlačnih napetosti v zidovih.
TRAJANJE:
2016/01/01 - 2016/12/31
FINANCIRANJE:
Lafarge, ARRS
VEČ: