NAZIV:
Seismic response of masonry structures built from Porotherm W.i plan units
OPIS:
Raziskovalni projekt je temeljil na eksperimentalnem raziskovanju potresnega obnašanja trietažnega modela in posameznih zidov, zgrajenih iz novih opečnih zidakov, polnjenih s toplotnoizolacijskim materialom in z brušenimi naležnimi ploskvami v kombinaciji s poliuretanskim lepilom. Takšna sodobna tehnologija gradnje je bila preiskana z namenom uporabe omenjenih materialov za zidavo na potresno dejavnih območjih.  Skupaj smo preiskali osem posameznih zidov, pri čemer sta bila dva sezidana z navpičnimi vezmi, preostalih šest pa brez njih. Zidovi so bili preiskani pri treh nivojih navpičnih tlačnih napetosti. Trietažni model, ki je predstavljal izsek iz tipične petetažne stanovanjske stavbe, pa smo preiskali s ciklično vodoravno obtežbo. Pri gradnji modela smo zajeli tipične lastnosti obravnavanega tipa stavb (odprtine, preklade in parapeti, napetostno stanje, navpične vezi...). Tako trietažni model kot posamezni zidovi so bili zgrajeni in preiskani ob masivni reakcijski steni, ki omogoča obremenjevanje do 6 m visokih konstrukcij z vodoravno obtežbo do 1000 kN. V preiskavah smo uporabljali sodobno instrumentacijo: hidravlične bate ter merilnike sil in merilnike pomikov, poleg tega pa smo s pomočjo optičnega sistema merili pomike na površini preizkušancev. Pri preiskavah smo ugotavljali tip porušnega mehanizma ter potresno obnašanje zidovja v smislu nosilnosti, mejnih pomikov in sposobnosti sipanja energije. Na osnovi študij smo predlagali vrednost faktorja obnašanja za stavbe, grajene v takšni tehnologiji.
TRAJANJE:
2017/01/01 - 2017/12/31
FINANCIRANJE:
Wienerberger AG, ARRS
VEČ: