NAZIV:
Seismic response of masonry walls by experimental testing
OPIS:
V sklopu raziskovalnega projekta smo izvedli štiri serije cikličnih strižnih preiskav sodobnega opečnega zidovja v naravni velikosti. Spremembe v geometriji sodobnih opečnih votlakov, polnjenih s toplotnoizolacijskim materialom, predstavljajo odstopanje od zahtev trenutno veljavnih standardov za potresnoodporno zidano gradnjo. Poledično se pojavijo vprašanja o ustreznosti potresnega obnašanja konstrukcij, zgrajenih iz takšnih materialov. Z navedenimi preiskavami smo iskali odgovore na ta vprašanja. Poleg cikličnih strižnih preiskav zidov smo preiskali tudi mehanske lastnosti osnovnih gradnikov zidovja in zidovja kot kompozitnega materiala. Preizkušanci so bili sezidani s tankoslojno malto. V prvih dveh serijah smo preiskali po 10 zidov, v tretji in četrti seriji pa po 6 zidov. Serije zidov so se med seboj razlikovale glede na tip opečnega zidaka (dimenzije, delež in velikosti lukenj) in tip malte. Znotraj posamezne serije smo raziskovali vpliv razmerja med višino in dolžino zidu ter vpliv nivoja navpičnih tlačnih napetosti na potresno obnašanje zidovja. Pri preiskavah smo uporabili sodobno preizkuševalno in merilno opremo, ki jo sestavljajo hidravlični bati, s katerimi sta nanešeni navpična in vodoravna obtežba, induktivni merilniki sil in pomikov ter optični sistem za meritve pomikov po površini preiskanih zidov. Tekom potresnega obremenjevanja zidov smo ugotavljali tipe porušnih mehanizmov, na podlagi meritev pa določili dosežene nosilnosti, mejne pomike ter duktilnost in sposobnost sipanja energije.  Izvedene raziskave so tako dale odgovore glede potresnega obnašanja zidov in glede izpolnjevanja zahtev trenutno veljavnih standardov.
TRAJANJE:
2017/01/01 - 2019/12/31
FINANCIRANJE:
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel, ARRS
VEČ: