NAZIV:
Implementacija aditivnih tehnologij v stomatološki protetiki L2-1831
OPIS:
Pri oskrbi endodontsko zdravljenih  zob z odsotnostjo zadostnega kronskega  dela zoba se manjkajoča zobna tkiva nadomešča z zatički z nazidki, ki omogočajo podporo in retencijo protetični restavraciji.   Za tovrstno restavriranje se uporabljajo  ulitki iz različnih zlitin. Kot alternativna metoda pa se v zadnjem času vse bolj uporabljajo tudi kovinski materiali oz. restavracije, izdelane s hitro se razvijajočimi aditivnimi tehnologijami. Aditivne tehnologije so vse bolj uporabljene metode pri izdelavi različnih elementov za dentalno uporabo. Vendar pa obstaja velika potreba po podrobnem razumevanju fizikalnih lastnosti the materialov v zvezi s tehnološkimi parametri na eni strani ter klinično prakso na drugi strani. Glavni cilj projekta je preučevanje lastnosti kovinskih objektov, izdelanih po klasični metodi,  primerjalno z objekti, izdelanimi po sodobnih metodah (3D tiskani materiali) za uporabo v zobozdravstvu, s podrobno študijo o fizikalnih, mehanskih in mikrostrukturnih lastnostih, ki vplivajo na klinično uspešnost. Drugi cilj je oblikovanje primernega tridimenzionalnega tiskanega zatička z nazidkom in izbor najustreznejšega cementa za optimalno klinično uporabo. Preiskovali bomo mehanske, fizikalne, kemične, korozijske, dinamične in metalografske lastnosti dentalnih zlitin, izdelanimi  z različnimi tehnološkimi postopki. Med mehanskimi lastnostmi bomo preiskovali lastnosti, kot so: natezna trdnost, zaostale napetosti in lastnosti materialov po cikličnem utrujanju. Metalografska preiskava bo obsegala študijo o velikosti in porazdelitvi mikrostrukturnih zrn v dentalnih zlitinah in na površini, kjer gre za stično področje s   cementom. Za študijo intermetalnih faz bo izvedena linijska in površinska analiza EDS, podprta z EBSD in TEM analizo na prerezih. V študiji bo uporabljena tudi rentgenska mikrotomografija, ki bo omogočila preučevanje trodimenzionalnih struktur materialov. S to metodo se bodo na mikrometrski ravni ugotavljale poroznosti oz. razne nepravilnosti in druge značilnosti. Spremljali bomo trdoto kovinskih objektov v odvisnosti od mikrostrukture. V študijo bodo vključene elektrokemijske preiskave za študijo korozijskih lastnosti v umetni slini. Ocenili bomo občutljivost na lokalno vrsto korozije. Poleg tega bomo v študiji uporabili spektroskopske metode, kot so rentgenska elektronska spektroskopija, Raman in XRD spektroskopija, da bi razumeli strukturo pasivnih slojev, določili morebitno povečanje korozijske občutljivosti in določili lastnosti površine dentalnih materialov. Projekt bo izboljšal znanje o lastnostih dentalnih zlitin, uporabljenih v kombinaciji s sodobnim načinom izdelave z aditivnimi tehnologijami. Znanje o lastnostih materialov je pomembno ne le za izboljšano obravnavo pacientov, temveč tudi za splošne izboljšave glede uporabe različnih materialov v zobozdravstvu (protetika, ortodontija), pa tudi v korist industrije.  

Sofinancerji:
FLEGIS trgovsko, storitveno in gostinsko podjetje, d.o.o.,
AO EAST EUROPE Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia S.K.,
MD-RI INŠTITUT ZA RAZISKAVE MATERIALOV V MEDICINI, LJUBLJANA,
ITMEDIKA PRODAJA IN SERVIS, IGOR TODOROVIĆ S.P.,
DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana,
DentaGo, posredništvo in trgovina, d.o.o.,
DENTAS, izdelovanje strojev in pripomočkov za dentalno tehniko d.o.o.,
PRODENT INTERNATIONAL, Trgovina z zobozdravstvenimi in medicinskimi proizvodi, d.o.o.
TRAJANJE:
2019/07/01 - 2022/06/30
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije ARRS in sofinancerji
VEČ: