NAZIV:
ZNANSTVENO UMETNIŠKI POTENCIALI RAZVOJA NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV RUDNIKA SITARJEVEC
OPIS:
Projekt je bil izbran na javnem razpisu Raziskovalci na začetku kariere 2.1

Kontaktni osebi: Darja Rant, Mateja Golež

Gospodarski subjekt: Predilnica Litija d.o.o.

Rudnik Sitarjevec je naravna vrednota državnega pomena, ki ga je Občina Litija v turistične namene odprla konec leta 2017. Dosedanje dobre prakse pridobljene v okviru domačih in mednarodnih projektov s področja turizma, ki jih v lokalnem okolju izvajajo Občina Litija in druge lokalne inštitucije, vključno z zunanjimi partnerji, med katere sodi tudi ZAG, kažejo na to, da je njegov velik turistični potencial še skoraj neizkoriščen, lokalna skupnost pa izkazuje velik interes po razvoju celovitega turističnega produkta.
 
Za rudnik Sitarjevec je značilna izjemno intenzivna rumena barva, ki mu daje prepoznavnost med rudniki v Sloveniji in v svetu. Obarvanost rovov je posledica nastajanja rudniškega blata, ki predstavlja vir pigmenta, obenem pa gre za odpadni material pri čiščenju rudnika za namen doživljajskega turizma.
 
Predlagan raziskovalni projekt je osredotočen na oblikovanje izdelkov, namenjenih turističnim delavcem, predvsem vodičem po rudniku, ter turistom, ki bodo potrebovali zaščitno obleko za obisk podzemnih rovov, obenem pa bodo želeli del novih doživetij ohraniti z nakupom izdelkov, povezanih z zgodbo rudnika.  V predhodnih raziskavah so ugotovili možnosti uporabe rudniškega blata in vode na tekstilnem in umetniškem področju. Rumeno rudniško blato je vir naravnega pigment za uporabo v slikarstvu, obarvana rudniška voda v kombinaciji z naravnimi rastlinskimi barvili pa je odlična zamanjava za čimže, ki se običajno uporabljajo pri barvanju tekstilij z naravnimi barvili.
 
Pigment, pridobljen iz rudniškega blata, bomo z ustreznimi postopki pripravili za uporabo v tekstilne namene. Pomemben del projekta je karakterizacija pigmenta in priprava ter preizkušanje tekstilnih potiskov z naravnim pigmentom. Naravni sušeni pigment ob izpostavljenosti visoki temperaturi spremeni barvo iz rumene v rdečo. Različne temperature omogočajo različne odtenke rdeče barve. V kombinaciji s tiskarskimi pastami lahko dobimo številne barvne odtenke. Predilnica Litija, ki je kot vodilni gospodarski subjekt v Litiji pomemben del lokalne skupnosti, bo omogočila preizkušanje različnih tekstilnih podlag za pigmentni tisk. Na temo bogate naravne in kulturne dediščine rudnika Sitarjevec bodo kot novi  turistični produkti nastali tekstilni izdelki, potiskani z naravnimi pigmenti iz rudnika.
 
Oblikovani in izdelani turistični produkti bodo pripomogli k celoviti podobi Rudnika Sitarjevec kot klučnega člena nove turistične točke na slovenskem zemljevidu  in k prepoznavnosti te turistične destinacije.
 
TRAJANJE:
2019/04/01 - 2022/03/31
FINANCIRANJE:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
VEČ: