NAZIV:
J1-2482 Vpliv okoljsko relevantne nano- in mikro-plastike na kopenske nevretenčarje
OPIS:
Onesnaževanje okolja z mikroplastiko je postal eden najresnejših svetovnih okoljskih problemov. Kljub dejstvu, da je bilo kopensko okolje prepoznano kot pomemben vir in ponor onesnaževanja z nano- in mikro-plastiko (NMP), je malo znanega o njihovih vplivih na tla. Glavni cilj projekta je proučiti vpliv okoljsko-relevantne NMP na kopenske nevretenčarje. Okoljsko-relevanco bomo zagotovili z izbiro NMP, ki jih najpogosteje najdemo v kopenskem okolju. Mikro- in nano-plastiko bomo pridobili iz izvornega materiala kot so tekstil, plastične zastirke in avtomobilske pnevmatike. Izbrane NMPs bomo  podvrgli procesom umetnega staranja, ki simulira staranje v naravi pod različnimi abiotskimi dejavniki. Izpostavili bomo kopenske organizme, ki zasedajo različne ekološke niše, t.j. raki enakonožci Porcellio scaber, beli deževnik earthworm Enchytraeus crypticus, in hrošč mokar Tenebrio molitor. Proučili bomo: subletalne fiziološke odzive organizmov ob izpostavitvi NMP, s fokusom na procesih, ki so povezani z imunostjo;  prehranjevanje, rast, preživetje in energetske zaloge organizmov ter zaužitje, fragmentacijo in kopičenje mikroplastike v prebavnem sistemu. Uporabili bomo različne metodološke pristope kot so: svetlobna in elektronska mikroskopija, proteomska analiza hemolimfe in genska ekspresija določenih ključnih v imunskih procesih udeleženih molekul v hemolimfi. Nova znanja o vplivih NMP na kopenske organizme bodo pripomogla k poglobljenemu razumevanju dejanskega potencialnega tveganja, ki ga ta onesnaževala predstavljajo za kopensko okolje.  
TRAJANJE:
2020/09/01 - 2023/08/31
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS
VEČ: