NAZIV:
Z2-2641 Mehanizmi špranjske korozije na stiku med jeklom in betonom
OPIS:
Stik med jeklom in betonom je kompleksno področje, kjer so prisotne številne nehomogenosti kot so razpoke, špranje, dislokacije, zračne praznine in korozijski produkti. Vse naštete anomalije lahko prispevajo k nastanku in razvoju špranjske korozije, ki kljub ugodnim alkalnim pogojem omogoči visoke lokalne korozijske hitrosti jekla. Takšni pogoji lahko prevladajo predvsem pri večjih površinah stika med jeklom in betonom, kot je v primeru jeklenih oblog vgrajenih v beton jedrskih objektov (pregrade, zadrževalni sistemi). Poznavanje omenjenih procesov in ključnih parametrov je izjemno slabo, saj tudi v mednarodni znanstveni in strokovni literaturi o tem ni skoraj nobenih informacij. Jeklena površina v betonu ni fizično dostopna, zato za študij omenjenih procesov lahko uporabimo le posredne metode. Glede na to, da so procesi špranjske korozije predvidoma avtokatalitični, je njihovo raziskovanje še posebej kompleksno. V okviru projekta bomo uporabili več novih in modificiranih tehnik, kot so elektrokemijska impedančna spektroskopija, metoda uporovnih senzorjev in mreža sklopljenih elektrod. Slednja omogoča spremljanje razvoja korozije (porazdelitev anodnih in katodnih mest) v času. Pričakujemo, da bodo rezultati naših raziskav dopolnili poznavanje dolgočasovnega razvoja procesov korozije jekla v betonu in tudi delno omogočili modeliranje omenjenih procesov. Poglobljene raziskave mehanizmov špranjske korozije bodo prispevale tudi pri vzdrževanju varnosti zadrževalnih armiranobetonskih konstrukcij jedrskih objektov.
TRAJANJE:
2020/09/01 - 2022/08/31
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS
VEČ: