NAZIV:
J2-2490 – Podatkovno podprto modeliranje obnašanja gradbenih konstrukcij
OPIS:
Projekt je bil izbran na Javnem razpiu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020, ki ga je razposlala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), v sodelovanju z madžarsko agencijo The National Research, Development and Innovation Office (NKFIH).

Opis

Projekt raziskuje: (a) Bayesovo posodabljanja numeričnega modela in kvantifikacijo negotovosti za večje gradbene konstrukcije pri uporabnih obtežbah, (b) uporabo orodij umetne inteligence pri analizi meritev stanja konstrukcije, (c) izdelavo nadomestnih numeričnih modelov velikih gradbenih konstrukcij in (d) učinkovite in-situ vibracijske teste.

Ključni cilji

Uporaba orodij umetne inteligence za analizo in obdelavo podatkov monitoringa gradbene konstrukcije, z namenom najti indikatorje poškodovanosti. Uporaba Bayesovega sklepanja in kvantifikacije negotovosti za identifikacijo (dinamičnih) karakteristik velikih gradbenih objektov.

Delovni sklopi projekta:
  •     Upravljanje projekta (vodilni partner UL FGG)
  •     Eksperimenti (vodilni partner ZAG)
  •     Obdelava in analiza podatkov z orodji umetne inteligence (vodilni partner SZTAKI)
  •     Stohastično modeliranje in posodabljanje (vodilna partnerja UL FGG in SZTAKI)


 
TRAJANJE:
2020/11/01 - 2023/10/31
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS
VEČ: