NAZIV:
N2-0188 Katalitsko in fotokatalitsko aktivni materiali za pretvorbo CO2 v koristne produkte
OPIS:
Toplogredni plin CO2 velja za enega glavnih povzročiteljev pojava globalnega segrevanja in vzrok za podnebne spremembe. Pretvorba CO2 v gorivo oz. energetsko bogate spojine je idealen pristop za reševanje problema emisij CO2 in energetske krize. CO2 je v naravi v obilju in je v nizkih koncentracijah nestrupen. Poleg tega je poceni, zaradi česar sodi med obetajoče vire energije.
 
Raziskovalne dejavnosti predlaganega projekta so razdeljene v 3 delovne sklope:
DS1: Sinteza in karakterizacija katalizatorjev in fotokatalizatorjev na osnovi materialov z mezoporoznimi mešanimi kovinskimi oksidi z nanokompozitno strukturo, katerih glavna naloga je pretvorba CO2
DS2: Določitev aktivnosti sintetiziranih materialov pri katalititski in fotokatalitski pretvorbi CO2
DS3: Razumevanje ključnih parametrov, ki vplivajo na aktivnost preiskovanih materialov in povzemanje rezultatov
 
Namen projekta je določitev glavnih vplivov na aktivnost pripravljenih materialov pri pretvorbi CO2, ter določiti razmerje med aktivnostjo, selektivnostjo in stabilnostjo materialov ter njihovimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Vloga vsakega partnerja je določena v podrobnem opisu delovnih sklopov, ki je bil predložen vodilni agenciji. Za sintetski del bosta odgovorna slovenska partnerja (UL in ZAG), češki partner (VŠB-TUO) pa bo vodil karakterizacijski (strukturni in funkcionalni) del, pri katerem bosta sodelovala tudi oba slovenska partnerja. VŠB-TUO ima dolgoletne izkušnje na področju uporabe heterogene fotokatalize v okolju, priprave različnih tipov materialov, ter testiranja njihove aktivnosti v fotokemijskih reakcijah. UL ima komplementarno strokovno znanje na področju t.im. mokre sinteze katalizatorjev in karakterizacije katalizatorjev v obliki tankih plasti in prahu. ZAG že več kot desetletje raziskuje fotokatalizo s TiO2 in kompozitnih materialov s TiO2. Sodelujoči projektni partnerji se torej dopolnjujemo v infrastrukturi, znanju in izkušnjah.
TRAJANJE:
2021/03/01 - 2024/02/29
FINANCIRANJE:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS
VEČ: