NAZIV:
ROAD3P - Razširimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn
OPIS:
Projekt je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn v javnih raziskovalnih organizacijah, ki so pomemben del dejavnosti, povezanih z razpisi in izvajanjem projektov v okviru centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih programa Obzorje Evropa. Cilj projekta je okrepiti vlogo, položaj in uspešnost slovenskih javnih raziskovalnih organizacij v okviru centraliziranih programov EU z izboljšanjem podpornega okolja za pripravo kakovostnih prijav, s krepitvijo kompetenc zaposlenih v projektnih pisarnah oziroma podpornega okolja v javnih raziskovalnih organizacijah ter z bistvenim dvigom ravni kompetenc potencialnih prijaviteljev, s čimer se bo optimiziral obseg delovnih nalog in potrebne podpore v javnih raziskovalnih organizacijah. V okviru projekta bo 6 partnerjev ustanovilo 5 pisarn za podporo projektom ter izvajalo dejavnosti mreženja in krepitve zmogljivosti partnerskih institucij. Med dogodki, ki bodo prispevali k uresničitvi ciljev, bodo delavnice pisanja projektov, nacionalni informativni dogodki, dogodki prenosa dobrih praks, poslovni dogodki, delavnice projektne administracije in dogodki RMA networking. ZAG deluje kot koordinator.
TRAJANJE:
2023/04/19 - 2023/06/30
FINANCIRANJE:
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGeneration EU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost
VEČ: