NAZIV:
TIGR4smart - Trajnostno in inovativno gradbeništvo za pametne stavbe
OPIS:
Prednostno področje SPS: Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
Vrednost: 9.184.425,00 EUR Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 5.913.345,12 EUR (64,38% upravičenih stroškov operacije)

Vodilni partner: TRIMO, inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d.

Ostali partnerji: COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme d.d., Hidria Rotomatika d.o.o., industrija rotacijskih sistemov, INTRA LIGHTING Proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d.o.o., JELOVICA HIŠE d.o.o., JUB kemična industrija d.o.o., Knauf podjetje za tehnično svetovanje in posredovanje pri prodaji, L-TEK elektronika d.o.o., M Sora d.d., NELA razvojni center d.o.o., REM d.o.o., Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za strojništvo, Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Obdobje izvajanja: 1. 9. 2016 – 28. 2. 2019, podaljšan do 31.3.2019

Opis programa: Cilj programa je razviti izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja na način združevanja razvojno raziskovalnega potenciala podjetij in raziskovalnih organizacij. Tehnologije in izdelki, ki bodo razviti, so uvrščeni v tri skupine medsebojno povezanih izdelkov:  - leseni stavbni sistemi,  - inteligentni krmilniki in gradniki ter pametno upravljanje stavb,  - izdelki za fasadni ovoj, Izdelki bodo integrirani v demonstracijsko bivalno modularno enoto TIGR4smart.
Rezultati programa:
  • 20 inovacij in 3 patentne prijave,
  • 20 % povečanje obsega zasebnih vlaganj v RR,
  • izdelana tehnična navodila za vsaj 4 tehnološke rešitve,
  • nove investicije (10 % vrednosti programa),
  • 18 prototipov izdelkov in 1 demonstracijska bivalna enota,
  • 8 znanstvenih člankov oziroma predstavitev na znanstvenih konferencah,
  • 11 internih delavnic med partnerji programa,
  • 5 novih projektnih prijav.
Povprečni prebivalci EU v stavbah preživijo 90 odstotkov časa, zato je pomembno graditi stavbe, v katerih se bodo ljudje dobro počutili in ne bodo imele negativnih vplivov na zdravje. Pomemben trend je gradnja energetsko varčnih stavb, ki lahko učinkovito koristijo obnovljivo energijo iz okolja. Po letu 2020 bodo morale biti vse novozgrajene stavbe skoraj nič-energijske, za javne stavbe pa bo ta zahteva začela veljati že dve leti prej. Vzporedno s tem rastejo prizadevanja za rabo trajnostnih materialov in rešitev ter intenziven vstop informacijskih tehnologij na področje stavb. V projektu TIGR4smart, ki go koordinira podjetje Trimo in bo trajal dve leti in pol, bo 16 podjetij in raziskovalnih institucij (med njimi tudi ZAG) razvijalo izdelke in tehnologije, ki omogočajo vzpostavitev zdravega bivalnega in delovnega notranjega okolja, gradnjo energetsko bolj učinkovitih stavb in uvajajo informatiko na področje stavb. V konzorciju projekta TIGR so zbrana podjetja in raziskovalne organizacije s področij gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, lesarstva in informatike. Cilj projekta je razviti skupno 21 izdelkov in tehnologij, ki bodo predstavljali gradnike celovite integrirane rešitve za stavbe. Namen projekta v vrednosti devet milijonov evrov je razvoj znanja, tehnologij in rešitev, ki se bodo po zaključku programa prenesle na raven izdelkov. Del projekta so tudi lesena okna velikih dimenzij, ki se raztezajo v višini dveh etaž in stekleni fasadni element za skoraj ničenergijske stavbe z zelo nizko toplotno prehodnostjo.
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_strukturne_sklade_na_podrocju_raziskovalno_razvojne_dejavnosti/
TRAJANJE:
2016/09/01 - 2019/02/28
FINANCIRANJE:
»Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
VEČ: