NAZIV:
MARTINA - MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije
OPIS:
Prednostno področje SPS: Razvoj materialov kot končnih produktov

Vrednost: 9.632.333,33 EUR Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 5.991.172,92 EUR

Vodilni partner: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE
Ostali partnerji:,
IMPOL - INDUSTRIJA METALNIH POLIZDELKOV D.O.O., KEMIJSKI INŠTITUT, KOLEKTOR GROUP D.O.O., METAL RAVNE D.O.O., RCJ D.O.O., ŠTORE STEEL D.O.O.,, TALUM, TOVARNA ALUMINIJA D.D., TECOS, TPV D.D., UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETO ZA STROJNIŠTVO MARIBOR, VESOLJE-SI, CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE, ZNANOST IN TEHNOLGIJE, SLOVENIJE, ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE ZLATARNA CELJE D.O.O.

Obdobje izvajanja: 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019

Opis programa:
Razvoj materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe. Jeklo in aluminij sta in ostajata med najpogosteje uporabljanimi materiali v inženirskih aplikacijah z odličnimi lastnostmi, dostopnostjo in reciklabilnostjo. Vedno večji pomen dobivajo multikomponentni materiali, ki omogočajo združevanje lastnosti različnih materialov. Osrednji cilj programa je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno Razvoj materialov kot končnih produktov.
Razvili bomo visokotrdnostna jekla in aluminijeve zlitine s ciljem doseganja lastnosti materialov, ki so ključne za nove aplikacije v avtomobilski industriji za zmanjševanje teže vozil in s tem povezanega CO2 odtisa in rabe energije tako pri proizvodnji kot tudi uporabi vozil. Pri multikomponentnih materialih bomo izkoristili prednost enostavnosti uporabe polimernih materialov in specifične lastnosti kovinskih materialov. Z uvajanjem novih materialov bomo razvili napredne tehnologije izdelave in preoblikovanja, s čimer bomo postavili nove zahteve za orodja in orodna jekla. Poleg samih lastnosti orodnih jekel nam bosta izziv tudi pravilna razporeditev teh lastnosti v orodju ter senzorika, ki omogoča nadzor nad obratovalnimi razmerami orodja. Zaradi vse bolj zahtevnih oblik orodij, bomo v okviru programa raziskovali inovativne postopke 3D tiskanja orodij.
Rezultat programa bodo prototipi orodnih jekel. Njihove lastnosti in tudi primernost 3D tiskanja orodij bomo preizkusili na prototipih orodij. Rezultat programa bodo tudi prototipi visokotrnostnih jekel, gnetnih in livnih aluminijevih zlitin ter prototipi novih multikomponentnih materialov s specifičnimi lastnostmi. Njihove lastnosti bomo preizkusili in optimizirani na vzorčnih primerih komponent iz avtomobilske in elektro industrije, s katero se horizontalno povezuje.
TRAJANJE:
2016/08/01 - 2019/07/31
FINANCIRANJE:
»Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
VEČ: