NAZIV:
EVA4green - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost
OPIS:
Prednostno področje SPS: Mobilnost

Vrednost: 8.936.962,50 EUR Sofinanciranje (EU in SLO udeležba): 5.892.004,63 EUR

Vodilni partner: SiEVA d.o.o., podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.
 
Ostali partnerji:,
Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, COSYLAB d.d., Hidria AET d.o.o., Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Kolektor Group d.o.o., NELA razvojni center d.o.o., PODKRIŽNIK d.o.o., RLS merilna tehnika d.o.o., TPV d.d., Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Obdobje izvajanja: 1. 9. 2016 – 28. 2. 2019

Opis programa:
Projekt EVA4green prinaša konkreten načrt razvoja 22 novih izdelkov, katerih konkurenčna prednost na trgu se bo izkazovala skozi 40 načrtovanih inovacij in 16 mednarodnih patentnih prijav. Področja razvoja izdelkov so izbrana tako, da podpirajo usmeritve globalne avtomobilske industrije, strategije EU in tudi nacionalnih razvojnih programov.
 
Z razvojem izdelkov bomo prispevali k doseganju pomembnih napredkov na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih.
 
Delo bo usmerjeno v štiri ključna področja:
  1. motor z notranjim zgorevanjem,
  2. komponente in sistemi za elektrifikacijo glavnega pogona vozila,
  3. mehatronski sklopi kot pomožni sistemi v vozilih ter
  4. komponente in sistemi za varnost in udobje.
 
Prebojne rešitve bodo dosežene z uvajanjem novih materialov, nižanjem teže komponent, razvojem napredne senzorike, uvajanjem rešitev s področja omogočitvenih tehnologij ob hkratni optimizaciji konceptov in konstrukcij.
TRAJANJE:
2016/09/01 - 2019/02/28
FINANCIRANJE:
»Naložbo sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«
VEČ: