NAZIV:
Obnašanje večetažnih strižnih sten z odprtinami pri potresni obtežbi
OPIS:
Rdeča nit raziskovalnega projekta je preizkušanje in modeliranje večetažnih strižnih zidanih sten z namenom raziskovanja dveh aktualnih tem. Prva tema je raziskovanje robnih pogojev v zidovju, ki imajo velik vpliv na odziv preizkušanega zidovja, predvsem zidovja sezidanega iz sodobnih opečnih votlakov z brušenimi naležnimi ploskvami in tankoslojne malte. Tako zidovje se v praksi zelo pogosto uporablja, laboratorijske posameznih zidnih slopov iz take vrste zidovja pa dajejo rezultate, za katere obstajajo določeni zadržki oz. pomisleki. Ta dvom narekuje potrebo po preizkušanju večetažnih vzorcev v čim večjem merilu. Zato je v projektu predviden obsežen eksperimentalni program na troetažnih vzorcih v cikličnem in psevdo-dinamičnem režimu obremenjevanja ob reakcijski steni. Druga tema projekta je raziskovanje metod proti potresnega utrjevanja zidanih konstrukcij iz polne NF opeke in podaljšane malte. Tema je izredno aktualna, v literaturi pa se pojavljajo različni načini utrjevanja. Sidranje oblog v območje nad in pod zidnim slopom , ki je ključen vidik utrjevanja zidovja, pa je razmeroma neobdelan. Ker je ta problem najbolj smotrno raziskati na večetažnih vzorcih, je v projektu predviden eksperimentalni program troetažnih zidanih sten, ki bi se jih utrdilo na različne načine z uporabo FRP tehnologij in preizkusilo na delovanje potresne obtežbe v psevdo-dinamičnega preiskavi. Poleg eksperimentalnega programa je v okviru projekta velik poudarek tudi na numeričnem modeliranju in numeričnih metodah. Modeliranje bo potekalo na dveh ravneh: ena se bo ukvarjala z detajlnim modeliranjem, kjer se ločeno modelirajo zidak, malta in stik med njima (t.i. mikro modeliranje), druga pa bo zidovje modelirala s t.i. makro elementi, ki so bolj primerni za modeliranje stavb (t.i. makro modeliranje). Na podlagi razvitega makro elementa bo narejen tudi izračun osnovan na verjetnostnem računu (probabilistiki), s katerim bomo ocenili verjetnost porušitve takih (neutrjenih in utrjenih) konstrukcij in q faktor.

Potresno obnašanje stavb zgrajenih iz zidakov LiaSTAR,
Seismic response of masonry structures built from Porotherm W.i plan units
Seismic response of masonry walls by experimental testing
TRAJANJE:
2014/07/01 - 2017/06/30
FINANCIRANJE:
ARRS
VEČ: